Mihimana Braye ‘aito o te tata’ura’a « trials Shiseido Tahiti Pro »

Publié le

'Ua upo'oti'a 'o Mihimana Bray, i teie mahana mā'a, te tata'ura'a Trials Shiseido Tahiti Pro 'i Teahupo'o i ni'a ia Mateia Hiquily. Tīteti tomora'a nō te 'āmui ato'a atu i te tāta'ura'a "main event" Tahiti Pro.

Piahia i te 18/05/2024 à 23:34 - Fa’arava’ihia i te 18/05/2024 à 23:34

'Ua upo'oti'a 'o Mihimana Bray, i teie mahana mā'a, te tata'ura'a Trials Shiseido Tahiti Pro 'i Teahupo'o i ni'a ia Mateia Hiquily. Tīteti tomora'a nō te 'āmui ato'a atu i te tāta'ura'a "main event" Tahiti Pro.

‘Ua ‘itehia te ‘aravihi ‘o Mihimana Bray i roto i teie nei tata’ura’a i upo’oti’a mai i ni’a ‘ia Mateia Hiquily.

15,03 te tai’o i roa’a ia Mihimana, 9,23 nā Mateia. Nā roto i teie nei rē, e o ‘ona i roto i te « main event » tarēnahia mai te 22 tae atu i te 31 nō mē.

Te fā e tītauhia ra e teie nei mā’ona 28 matahiti, ‘ia ō ato’a atu ‘ona i roto i te Championship Tour, rāve’a nō te fa’a’ū atu i te mau ‘aito nō te ao nei nō te hōrue.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son