‘Ua tano 10 mirioni i tōna mahana fānaura’a

Publié le

'E'ere te pea nei, 'ua tano hō'ē vahine 10 mirioni nā roto i te ha'uti ra'ura'u 20XCash.

Piahia i te 12/12/2023 à 15:51 - Fa’arava’ihia i te 12/12/2023 à 15:51

'E'ere te pea nei, 'ua tano hō'ē vahine 10 mirioni nā roto i te ha'uti ra'ura'u 20XCash.

Nō teie mau ‘ōro’a hope’a matahiti, ‘ua fa’anaho mai te Pacifique des Jeux te hā’uti « Noël en fête ». Tae atu i te 29 nō tītema, e nehenehe i te ta’ata i te tāta’i piti i tāna tano tei hau atu i te 25 000 Fcfp, i te hā’uti ra’ura’u.

Te ‘ohipa ia tupu iho nei tau mahana i teie nei. ‘I ni’a i te tano e 5 mirioni, ‘ua tāta’i piti te reira, riro mai ai 10 mirioni. « Te inuinu noa ra vau i te taofe ‘e tō’u tuahine ‘e tā’u tāne, i mana’o ai au e ho’o i te tahi tīteti », i te fa’ati’ara’a a te vahine i tano i te Pacifique des Jeux. « Hau roa atu, i tō’u mahana fānaura’a i te tupura’a ! ». Nō teie nei taime, ‘aita i ‘ite atu ra eaha tāna e rave e teie tino moni.

I te pae raro mata’i, hō’ē ta’ata tei tano e 2 mirioni. Mea pinepine teie ta’ata i te ha’uti. « Ia haere au i te ‘oire, e ho’o vau 1 ‘aore ra e 2 tīteti (…) ‘Aita vau i ha’apa’o 1 mirioni te tano… Hau atu, ‘ua tāta’i piti te reira ! ».

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son