‘Ua iti te ‘ānani ‘i teie matahiti

Publié le

Maha mahana te feia tomo 'ānani i Tamanu, 'i te hi'ora'a mātāmua, 'ua iti ā te mā'a 'ānani 'i teie matahiti.

Piahia i te 31/07/2023 à 12:07 - Fa’arava’ihia i te 31/07/2023 à 12:07

Maha mahana te feia tomo 'ānani i Tamanu, 'i te hi'ora'a mātāmua, 'ua iti ā te mā'a 'ānani 'i teie matahiti.

Muri mai ‘e toru hora ha’apoura’a, te tae mai nei te feia tomo ‘ānani i Punaruu ‘e tā rātou pute ‘i ni’a ‘i te tapono. Maha mahana rātou ‘i roto i te mou’a, nō te pōfa’i ‘e horoi ‘i teie mā’a, taipe nō te ‘ōire nō Puna’auia. ‘Ua tāmā ato’a rātou ‘i te ‘āihere ‘i tupu ‘i ni’a ‘i te vāhi haerera’a ta’ata.

Nō Jean Pierre, hō’ē ‘o te feia tomo ‘ānani, te iti noa atu rā te hotu ‘e te taere ato’a rā te parara’a ‘o teie mā’a « fifi ri’i, pāfa’i ana’e ‘oe nā raro a’e, ‘e mea au roa, mea nehenehe roa, mahuti ana’e mai ra, mea ‘ānani, ‘eiaha rā mai te mau tau matāmua rā ».

Hānere ti’ahapa ‘ō rātou ‘i teie matahiti tei tomo ‘i te ‘ānani o te Tamanu. ‘Ua rahuihia nā te Tamanu ‘i te matahiti 2020 tae mai ‘i te matahiti 2021, ‘ua fa’a’āpīhia te mau tumu ‘ānani pa’ari, te vaere ‘e te ‘atu’atu-tamau-hia nei. ‘Ua rave te tā’atira’a ‘e te ‘oire i tā rāua tuha’a, ‘ia hō’ē te tā’ato’ara’a, te reo ‘ia o te tavana Lissant – « ‘e tano ‘e ‘āmui, nō te mea ‘i roto ‘i te mana’o ‘i ravehia mai ‘e te peretiteni tā’atira’a ‘o te feia tomo ‘ānani, tau mau ri’i pupu noa pa’i teie ‘e haere noa mai rā. Te mea ‘e hina’arohia rā, tātou pā’ato’a ‘ia toro te rima, mai te peu ‘e rahi te rima nō te haere ‘e tauturu nō te tanu te mau tumu ‘āpī ‘e nō te ‘atu’atu terā mau tumu ‘āpī, ‘e fāna’o ā ‘ia tātou ‘i te roara’a ‘o teie mau matahiti ‘i mua nō tā tātou mau tamari’i ».

Hō’ē ā ta’ira’a reo nō roto mai ‘i te peretiteni tā’atira’a Pāruru ‘i te fa’a nō Punaru’u, Jean Claude TAURAA, tei fari’ihia ‘ei manihi nō te ve’a nō te 24 nō tiurai. ‘Oia tei fa’atae tōna mana’o māuruuru ‘i te feia tomo ‘ānani nō teie matahiti ‘e ‘ia rahi mai ā rātou ‘i roto i te tāmāra’a ‘o te mau arati’a, te tāpura’a ‘i te mau tumu rā’au ‘e ha’apa’o nei te ‘i mau tumu ‘ānani ‘i roto ihoa ‘i te mau ‘āfa’a ‘e terehia ‘e te feia tomo ‘ānani.

Ia ‘āmui te tā’ato’ara’a nō te ‘atu’atu te mā’a ‘ānani nō te tahua Tamanu

‘I te 11 nō ‘ātete, ‘iritihia te tomora’a ‘ānani ‘i te huira’atira ‘ōpanihia atu ai ‘i te 3 no Tetepa. Piti hānere tara te anihia ‘i te ta’ata tāta’itahi.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a