‘Ua hope te tata’ura’a Roxy Vahine Cup 2023

Publié le

'Ua hope te tata'ura'a Roxy Vahine cup 'inanahi ra, fa'atupuhia 'i Papara Taharuu. 'E tata'ura'a fa'ata'ahia nō te mau vahine tei tupu maita'i. Te hitura'a teie te taime 'a fa'anahohia ai.

Piahia i te 28/08/2023 à 18:54 - Fa’arava’ihia i te 28/08/2023 à 18:54

'Ua hope te tata'ura'a Roxy Vahine cup 'inanahi ra, fa'atupuhia 'i Papara Taharuu. 'E tata'ura'a fa'ata'ahia nō te mau vahine tei tupu maita'i. Te hitura'a teie te taime 'a fa'anahohia ai.

‘I roto ‘i te mau fārereira’a tū’aro, ‘ua riro roa te Roxy Vahine Cup ‘ei tata’ura’a tamau ‘i roto ‘i te tuha’a nō te hōrue. Fa’atupuhia ‘i Papara, ‘i Taharu’u vāhi mātauhia ‘e te mau mā’ona, ‘ua hope te tata’ura’a ‘i teie nei tapati. ‘I te roara’a ‘e toru mahana, ‘ua fa’a’ite mai te mau vahine ‘i tō rātou ‘aravihi nō te hōrue.

‘O te tamahine ra ‘o Kiara Goold, 13 matahiti, tei ha’apāpū ‘i tōna ti’ara’a ‘i roto ‘i te tuha’a taure’a « open », ‘i mua ‘ia Kohai Fierro ‘e Takihei Ellacott. ‘Ua upo’oti’a ra ‘o Takihei Ellacott nō te mau teina, ‘āre’a ra ‘ia Mikilani Pinson ‘ua rē ‘ia ‘i te pae ‘o tōna ‘āpapara’a matahiti, ‘e ‘o Miliani Simon, ‘aito nō te tuha’a piriteina. ‘Ua fa’ata’ahia hō’ē ti’ara’a ta’a’ē nō Oliana Degage, teie ‘e ha’amata ‘āpī nei ‘i te hōrue.

‘A ta’a noa atu ‘i te mau vahine hōrue, ‘ua fa’a’ite ato’a mai ‘o Kahili Simon ‘e ‘o Vaimiti Teiefitu ‘i tō rāua ‘aravihi, rāua tāta’itahi tei upo’oti’a ‘i roto ‘i te tuha’a « longboard » taure’a ‘e « masters ». Nō te « bodyboard », ‘o Ami Tauria te ‘aito vahine.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a