OFC Tu’era’a pōpō i ni’a i te one : ‘ua upo’oti’a ‘o Tahiti i ni’a i te pupu nō Tonga (26-3)-

Publié le

Nō tā rātou tu'era'a mātāmua, 'aita te pupu nō Tonga 'i ha'afifi 'i te pupu nō Tahiti (3-26). 'A mahana toru, 'e fa'aū atu tō Tahiti 'i tō Toromona mai te hora 4 'i te ahiahi.

Piahia i te 23/08/2023 à 0:15 - Fa’arava’ihia i te 23/08/2023 à 7:58

Nō tā rātou tu'era'a mātāmua, 'aita te pupu nō Tonga 'i ha'afifi 'i te pupu nō Tahiti (3-26). 'A mahana toru, 'e fa'aū atu tō Tahiti 'i tō Toromona mai te hora 4 'i te ahiahi.

I te minuti mātāmuara’a ra ihoa, Raimana Li Fung Kuee teie ‘e tītō nei i te tāpa’o mātāmua. ‘Aita i maoro roa, teie ato’a mai nei tā Patrick Tepa. I te maha ‘o te minuti hā’utira’a, tei ia Tamatoa Tetauira atu ra ia ‘e te ho’i fa’ahou mai nei ‘o Patrick Tepa. I roto noa i te area ‘e 5 minuti, Tahiti tei mua 4-0.

I te tuha’a 2 ‘o te hā’utira’a, ‘aita ‘o Patrick Tepa ‘i ha’aparuparu, ‘e 2 tāi’o hau tei roa’a ‘iana.

I mua i te ‘aravihi ‘o te mau mā’ona nō Tahiti, ‘aita ato’a tō Tonga ‘i tu’u ‘ia rātou, ‘ua ‘imi ‘i te mau rāve’a ato’a ‘e teie mai nei nā tā’io ‘e piti mātāmua maoti ‘o Sione Tutone (13-2).

I roto i te tūha’a hōpe’a, ‘e’ita te mau Tiki Toa ‘e roa’a fa’ahou i te tāpapa ‘e te pupu nō Tonga, te tāi’o 26-3.

I te mahana toru, ‘ua tārenahia te hā’utira’a ‘i rotopū ‘ia Tonga ‘e Fītī mai te hora 2 i te tahara’a mahana. I te hora 4, ‘o Tahiti ‘ia ‘e te pupu nō Toromona. ‘E ha’apūroro-ti’a-hia teie nā hā’uti ‘e piti nā roto i te ‘āfata tēata ‘e i ni’a i te tahua natirara ‘a TNTV.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a