Heiva tū’aro nui : ‘ua ha’amata te rama i tōna tere

Publié le

I teie nei po'ipo'i, 'ua tūtu'ihia te rama i te 'outu Fare Mahora 'i Teahupo'o. Hou a'e ra, mea nā ni'a i te va'a te rama iti i te utara'ahia mai e te 'aito hōrue, Vahine Fierro. 'I ni'a i te fenua te tīa'i mai ra 'o Hira Teriinato'ofa e te toe'a o te feiā i mā'itihia nō te ta'ita'i 'iana e tae atu 'i te tahua To'atā.

Piahia i te 13/06/2024 à 12:37 - Fa’arava’ihia i te 13/06/2024 à 13:42

I teie nei po'ipo'i, 'ua tūtu'ihia te rama i te 'outu Fare Mahora 'i Teahupo'o. Hou a'e ra, mea nā ni'a i te va'a te rama iti i te utara'ahia mai e te 'aito hōrue, Vahine Fierro. 'I ni'a i te fenua te tīa'i mai ra 'o Hira Teriinato'ofa e te toe'a o te feiā i mā'itihia nō te ta'ita'i 'iana e tae atu 'i te tahua To'atā.

Po’ipo’i roa teie nei ‘ōro’a i te ha’amatara’a. Mai te ava Hava’e teie nei rama iti i te hopoira’ahia mai nā ni’a i te va’a e tae atu i te ‘outu Fare Mahora.

Teie nei rama iti, ta’ita’ihia mai e Vahine Fierro ‘e Kauli Vaast, o te fa’a’ohipahia nō te tūtu’i i te rama amohia e Hira Teriinatoofa. I te pae tahatai, te tīa’i ato’a mai ra te ‘ōrero ‘e hīmene tārava nō te fa’ari’i poupoura’a i teie rama.

Fa’ari’ira’a ta’a’ē i roto i te mau mata’eina’a

Mea tātuha’ahia tōna tere, ‘āu’a fa’a’atihia e te feiā tīa’i. I te roara’a nō teie mahana, 124 ta’ata o te fa’ahoro i teie nei rama mai Teahupo’o e tae roa atu i To’atā. Hau atu i te ua, ‘ua fa’aineine te mau mata’eina’a hō’ē fa’ari’ira’a ta’a’ē ‘ia tae atu te rama ‘io rātou. ‘Ua itehia te ‘ana’anatae, te mata ‘ata’ata o te mau tamari’i.

Taupupū te terera’a pere’o’o

‘Ōro’a ta’a’ē, fa’anahora’a ta’a’ē. ‘Ia tupu maita’i te tere o te rama, e tāpūhia te terera’a pere’o’o i te roara’a hō’ē hora ‘e te ‘āfa. ‘Ia mahemo te rama, ‘īriti-fa’ahou-hia te porōmu. Tītauhia i te ta’ata i te fa’a’oroma’i ri’i. Nō reira, ‘ua fa’aoti te tahi mau taiete ‘e fare toa e ‘opani i teie tahara’a mahana, hō’ēā ato’a nō te mau fare ha’api’ira’a nō Arue, Pira’e e Pape’ete.

Te ahi nui ‘i To’atā

I te area nō te hora 6 i te ahiahi te rama e tae atu ai ‘i To’atā. I reira ato’a, ‘ōro’a ta’a’ē tei fa’aineinehia mai nō te fa’a’amara’a i te ahi nui.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a