Heiva tū’aro nui : fa’aturera’a nō te tau poto nō te tere ‘e tūtau ‘i Teahupo’o

Publié le

I roto i te pu'etau o te Heiva nui nō te tū'aro, fa'aturera'a ta'a'ē nō te fanora'a nā ni'a i te tai, i Teahupo'o, mai te 20 nō tiurai tae atu i te 5 nō 'ātete.

Piahia i te 05/07/2024 à 16:11 - Fa’arava’ihia i te 05/07/2024 à 16:15

I roto i te pu'etau o te Heiva nui nō te tū'aro, fa'aturera'a ta'a'ē nō te fanora'a nā ni'a i te tai, i Teahupo'o, mai te 20 nō tiurai tae atu i te 5 nō 'ātete.

Tau hepetoma noa e toe ra hou te mau tata’ura’a hōrue nō te « Heiva tū’aro nui Paris 2024 » i Teahupo’o. E tupu te reira mai te 20 nō tiurai tae atu i te 5 nō ‘ātete. E ‘āmui mai te mau ‘aito nō te ao nō te hōrue nō te tītau i te perapaio.

‘Eiaha te fifi ia tupu i ni’a i te tai, e fa’aturehia te terera’a o te mau poti e te mau vāhi tūtaura’a, i te tau tāta’ura’a.

Te vai ra e piti tuha’a : « A-Teahupo’o » ‘e « B-Navire hébergement »

I te tuha’a « A-Teahupo’o » : fāri’ihia te hopura’a miti i te pae tahatai. ‘Ōpanihia ra te terera’a o te mau poti e te tūtau-haere-ra’a nā tāua vāhi ra. E fa’ata’ahia e piti ārea nō te terera’a o te feiā nō te Fenua ‘Aihere, te mau taiete utara’a rātere ‘e te ta’ata tautai, mero nō te tā’atira’a o te feiā rava’ai nō Teahupo’o. Nō rātou e tere atu nā te mau area, teie te mau fa’auera’a :

– Fa’atanotano te tere, ‘eiaha e hau atu i te 15 maire, mā te ‘ore e tāpiri atu i te ava Hava’e ;

– ‘Eiaha e fa’aapiapi i ni’a i te tai mai te mea ‘e’ere i te ‘ōhipa rū ‘e ‘aore ra e parau fa’ati’a ;

– ‘Ōpanihia ‘ia tāpe’a atu i te ‘outu Faremahora

– Auraro te mau fa’aturera’a a te mau mūto’i Farāni ‘e te tōmite Heiva Tū’aro Nui.

Nō te tuha’a « B-Navire hébergement » ‘ōpanihia i te terera’a nā ni’a i te tai o te mau huru faura’o ato’a. Fāri’ihia ra :

– Te mau pahī ‘e te mau faura’a utara’a a te Hau Nui,

– Te mau pahī fa’ata’ahia nō te hi’opo’ara’a i ni’a i te moana, ‘e ‘aore ia, tei tu’uhia nō te mau
‘ōhipa araira’a ‘ati ‘e te pārurura’a i te mau ‘ōhipa ato’a ;

– Te feiā tata’u nō te Heiva Nui Tū’aro, te mau poti o te tōmite fa’atere i te Heiva Nui ;

– Te pahī fa’ata’ahia ‘ei pūhapara’a nō te mau mā’ona ‘e te mau ti’a ‘o te tōmite fa’atere i te Heiva Tū’aro Nui

‘Ia ‘ore teie mau fa’auera’a ‘ia aurarohia, e fa’autuhia te ta’ata.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a