Hawaiki Nui Va’a Solo : Te mau fa’aturera’a ‘i te mahana hoera’a

Publié le

'Eiaha te fifi 'ia tupu, 'e tauihia te mau fa'aturera'a 'o te mau terera'a poti mai te 21 'e tae atu 'i te 23 nō tetepa nō te hoera'a "Hawaiki Nui Va'a Solo" 'o te tupu 'i rotopū 'ia Tahiti 'e Mo'orea.

Piahia i te 07/09/2023 à 14:02 - Fa’arava’ihia i te 07/09/2023 à 14:02

'Eiaha te fifi 'ia tupu, 'e tauihia te mau fa'aturera'a 'o te mau terera'a poti mai te 21 'e tae atu 'i te 23 nō tetepa nō te hoera'a "Hawaiki Nui Va'a Solo" 'o te tupu 'i rotopū 'ia Tahiti 'e Mo'orea.

‘E ravehia te tahi mau tauiuira’a nō te fanora’a nā ni’a ‘i te tai ‘ia tupu ana’e te tata’ura’a Hawaiki Nui Va’a Solo. Fa’aotira’a nō te pāruru ‘i te feiā hoe, te tōmite ta’urua ‘e tae noa atu te mau ti’a ‘e tī’ā’au ra ‘i te araira’a. ‘Eiaha te fifi ‘ia tupu, te vai ra te mau vāhi ‘ōpanihia te hopura’a miti, te terera’a ‘o te mau poti, te tūtau ‘i te poti, te tautai nā raro ‘i te moana, te feiā hopu ‘ōpūpū, ‘i roto i te area Tautira ‘i Hitia’a, ‘e mai Hitia’a ‘i Mahina ‘e Mahina ‘i Mo’orea.

‘I roto ‘i te pu’etau hoera’a, ‘o te mau poti ana’e ‘e parau fa’ati’a tā rātou mai tō te tōmite nō te tata’ura’a, te mau poti ‘o te mau pupu, tō te araira’a, ‘o te fāri’ihia nō te ‘āpe’e atu ‘i te hoera’a, tae atu ‘i te mau vāhi ‘i fa’a’eta’etahia te ture ‘e te piha ‘ohipa ‘a te DPAM.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a