Harurura’a ‘āu’a nō te ao nei no te fa’ahorora’a pōpō : ‘Ua tahua te mau All Black ‘i te pupu ‘a te fenua Farāni

Publié le

'Ua upo'oti'a te pupu Farān 'i ni'a 'i te pupu All Black, 27-13, 'i teie nei farairē 'i roto 'i te ha'utira'a mātāmua nō te harurura'a 'āu'a nō te ao nei nō te fa'ahorora'a pōpō tei tupu i te tahua Stade de France. 'A tahi nei te mau All Black 'a pau ai 'i roto 'i te mau ha'utira'a tīti'ara'a.

Piahia i te 08/09/2023 à 18:06 - Fa’arava’ihia i te 08/09/2023 à 18:10

'Ua upo'oti'a te pupu Farān 'i ni'a 'i te pupu All Black, 27-13, 'i teie nei farairē 'i roto 'i te ha'utira'a mātāmua nō te harurura'a 'āu'a nō te ao nei nō te fa'ahorora'a pōpō tei tupu i te tahua Stade de France. 'A tahi nei te mau All Black 'a pau ai 'i roto 'i te mau ha'utira'a tīti'ara'a.

‘Aita te mau All Black ‘i fa’aherehere, piti noa minuti ‘i te ha’amatara’a, te tu’e mai ‘o Beauden Barrett ‘i te pōpō, fa’ahorohia atu e Mark Telea ‘i te hōpe’a, tāi’o mātāmua 5-0. Nō te vitiviti, ‘a tahi nei ‘ohipa mai teie te huru ‘a ‘itehia ai ‘i roto hō’ē ha’utira’a nō terā fāito.

Te fifi ‘o te pupu ‘a te fenua Farāni, te ‘ere nei ‘oia ‘i tāna mau taure’a ‘aravihi roa a’e mai ia Cyril Baille, Paul Willemse, Jonathan Danty ‘e tae noa atu ‘ia Romain Ntamack. ‘Aita ‘i rava’i ‘i terā, ‘i roto ‘i te tuha’a mātāmua, te monohia mai nei ‘o Julien Marchand ‘e te taure’a taratoni, Peato Mauvaka.

‘Aita ra te reira ‘i ha’aparuparu maoro ‘i te pupu Farāni maoti te ‘aravihi ‘o Thomas Ramos (6-5), ‘e nā reira noa atu ai tae atu ‘i te ‘āfara’a ‘o te taime ha’utira’a (9-8).

‘I te tuha’a piti, ‘oi’oi roa te pupu All Black ‘i te ho’i mai nā roto ‘ia Mark Telea (9-13). ‘Aita ato’a tō te fenua Farāni ‘i tu’u, nō te onoono ‘o Damien Penaud, Matthieu Jalibert ‘e ‘o Thomas Ramos, terā te tai’o ‘i roa’a mai (16-13).

Tīteti re’are’a na Will Jordan, ‘i ni’a 15 toe noa mai nei 14 ta’ata ha’uti ‘i te pae ‘o te mau All Black. Pūai mai ‘ia te pupu Farāni (19-13), ‘e nō te mea nane noa te pupu nō te fenua Niu Terani, teie fa’ahou mai nei o Thomas Ramos (22-13).

‘I te mau minuti hōpe’a, te tomo mai nei ‘o Melvyn Jaminet nō te tūra’i ā ‘i te pupu ‘a te fenua Farāni ‘e upo’oti’a roa mai ai (27-13).

« Nō atu te fifi ‘o teie nei ha’utira’a, ‘ua vai tūtonu noa te pupu ‘a te fenua Farāni ‘i ni’a ‘i tāna fā, te ‘ohipa ia ‘i ‘ere ‘i te tahi pupu », ‘i te reo ‘o Teiki Dubois, te ta’ata fa’aineine tahito ‘a te pupu mā’iti nō Tahiti. « Terā te pūai ‘o terā pupu ».

‘I te 14 nō tetepa, ‘e ha’uti atu te pupu ‘a te fenua Farāni ‘i ni’a ‘i te pupu Uruguay, ‘i te 21 nō tetepa ‘e fa’aū atu ‘ona ‘i te pupu Namibie ‘e ‘i te 6 nō ‘ātopa fārereira’a ‘e te pupu Itaria.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son