E reva ‘o Hereani Temarono i te harura’a ‘āu’a nō te ao

Publié le

I muri a’e i tōna manuira’a i te Heiva tū’aro nō Pātitifā i roto i te tuha'a o te moto, tei tupu 'i te 'āva’e i ma’iri 'i te fenua Toromona, ua tītau-manihini-hia 'o Hereani Temarono 'e te 'āmuitahira’a "World Boxing" nō te tata’u atu 'i roto 'i te harura’a ‘āu’a nō te ao nei.

Piahia i te 28/12/2023 à 17:54 - Fa’arava’ihia i te 28/12/2023 à 18:00

I muri a’e i tōna manuira’a i te Heiva tū’aro nō Pātitifā i roto i te tuha'a o te moto, tei tupu 'i te 'āva’e i ma’iri 'i te fenua Toromona, ua tītau-manihini-hia 'o Hereani Temarono 'e te 'āmuitahira’a "World Boxing" nō te tata’u atu 'i roto 'i te harura’a ‘āu’a nō te ao nei.

Tei roto ‘o Hereani i te tuha’a teiaha raro mai i te hitu ‘ahuru mā pae kiro ‘e ua fa’a’oti e tata’u i roto i te tuha’a o te mau mā’ona hau i te va’u ‘āhuru mā hō’ē kiro. E moto ‘oia ia Lulu Tuipoloa nō te fenua Samoa i roto i te tuha’a hōpe’a. « ‘E’ere ‘i te ‘ohipa ‘ōhie ‘i te fa’aō ‘i roto, ua moemoeā ‘o Hereani ‘i tōna na’ina’ira’a ‘e tāpae ‘i ni’a ‘i te faito Heiva tū’aro nui ‘e ua mou roa ia’u teie parau….« te mea ia e fa’ahiahia nei ‘e tōna metua vahine Hitirere Temarono.

Mā te ti’aturi i ni’a i tāna mau ha’api’ira’a moto, te ha’amāuruuru ato’a nei teie tamahine i te mau ta’ata ato’a ‘e turu nei iana. « E ti’aturi vau, e haru vau i te feti’a ‘auro i te mau vāhi ato’a o tā’u e tata’u atu. E ‘aita ana’e e manuia, e ha’api’ira’a ia tera nō’u. E fa’atano vau i ni’a i te vahine tāu ‘e moto, mai te peu, mea poto, mea ‘ōhie ia nō’u. Mai te peu, hō’ē ā faito tō māua, e tāuiui noa ia vau. Moto tāpiri e fa’aātea, nā reira noa ia vau« , te reo ‘ata’ata ‘o Hereani.

« …Moto tāpiri ‘e fa’aātea, nā reira noa ia vau », te reo ‘ata’ata ‘o Hereani

No hope noa a’e nei te heiva tū’aro nō Pātitifā ‘e te fa’aineine nei ‘o Hereani nō te tuha’a mātāmua ‘o te harura’a ‘āu’a nō te ao, o te tupu mai te ‘āhuru mā ono tae atu ‘i te piti ‘āhuru mā hō’ē nō tēnuare i muri nei i Manchester. « Te moto ātea tā’u ia ‘e tāmau noa nei ‘i te fa’aineine, piti hora ‘i te mahana hō’ē. Hō’ē hora ‘i te po’ipo’i ‘e hō’ē ‘i te taime pō, te aura’a, ‘ahuru hora fa’aineinera’a ‘i te hepetoma, nā reira noa, ‘e tae atu ‘i te mahana tata’ura’a », i te reo Hereani Temarono.

Nō te poto o te taime, te rū nei te ‘utuāfare Temarono nō te ‘imira’a faufa’a nō teie tere.

Hereani TEMARONO, feti’a ‘auro ‘i te Heiva tū’aro nō Pātitifā 2023

Mai te peu, e reva ihoa ‘o Hereani ‘i te fenua Peretāne, ‘e tata’u ‘oia ‘i roto i te tuha’a raro mai ‘i te hitu ‘āhuru mā hō’ē kiro. Tā tātou atoa ia, ‘e fa’aitoito maita’i nei.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a