‘E ha’uti te mau Tiki Toa ‘i Dubai nō te harura’a ‘āu’a nō te ao nei

Publié le

'Ua upo'oti'a te mau Tiki toa te harura'a 'āu'a nō 'Ōteānia nō te tu'era'a pōpō 'i ni'a 'i te one 'i muri a'e 'i te hā'utira'a 'e te pupu nō Toromona. Te tā'io 7-0. Tāpa'o fa'a'ite terā 'e 'āmui atu tō Tahiti 'i roto 'i te tu'era'a harura'a 'āu'a nō te ao, tāpurahia 'i Dubai 'i te 'āva'e nō fepuare 2024.

Piahia i te 27/08/2023 à 0:07 - Fa’arava’ihia i te 28/08/2023 à 10:23

'Ua upo'oti'a te mau Tiki toa te harura'a 'āu'a nō 'Ōteānia nō te tu'era'a pōpō 'i ni'a 'i te one 'i muri a'e 'i te hā'utira'a 'e te pupu nō Toromona. Te tā'io 7-0. Tāpa'o fa'a'ite terā 'e 'āmui atu tō Tahiti 'i roto 'i te tu'era'a harura'a 'āu'a nō te ao, tāpurahia 'i Dubai 'i te 'āva'e nō fepuare 2024.

‘Ua roa’a te tīteti ‘o te mau Tiki toa nō te reva atu ‘i Dubai. ‘Aita ‘i roa’a ‘i tō Toromona ‘i te fa’aū ‘i tō Tahiti. Mai te ‘ōmuara’a nō teie nei mau tu’era’a nō ‘ōteānia, ‘aita te mau mā’ona fa’aineinehia ‘e Teva Zaveroni ‘i pau hō’ē noa a’e taime.

30 tetoni ‘i muri a’e ‘i te ha’amatara’a ‘o te tu’era’a, ‘ua tō te ‘ūpe’a ‘i te pōpō ‘a Heirauri’i Salem. Tau minuti noa, teie mai nei tā Tamatoa Tetauira.

‘I te pae ‘o te minuti, ‘e piti tāpa’o hau nā Heirauarii Salem. ‘Ua ‘imi te pupu Toromona ‘e taui ‘i tā rātou huru ha’utira’a, ‘aita rā ‘i manuia. 3-0 nā tō Tahiti.

‘I te piti ‘o te tuha’a, ‘aita ‘e tauira’a. Nā Rainui Tze-Yu te 4 ‘o te tāpa’o, ‘āpe’ehia mai ‘e Tearii Labaste ‘e ‘o Teaonui Tehau. Te tahi tau tetoni, te ho’i fa’ahou mai nei ‘o Teaonui Teha, ‘i muri a’e hō’ē hape ‘a tō Toromona. 7-0 nā Tahiti.

« ‘E ‘ere ‘i te ‘oa’oa nei »

Mai tāua taime ra, ‘aita te mau Tiki toa ‘i ha’ape’ape’e-fa’ahou-hia, noa atu te perera’a ‘a tō Toromona. Mea pāpū ‘e rē ‘o Tahiti.

‘Ua pa’a’ina te hio, topa te hou ‘o te mau Tiki toa. Te hitura’a teie ‘o taime ‘o Tahiti ‘e ‘āmui atu ai ‘i roto i te harura’a ‘āu’a nō te ao nei. « ‘Ua fa’aineine maita’i mātou nō teie ha’utira’a. Mea tū’ati maita’i teie nei pupu (…) ‘Ua ha’uti maita’i te mau taure’are’a », ‘i te reo ‘o Teva Zaveroni.

Te parau mai nei te tapena ‘o te pupu, Raimana Li Fung Kue, « ‘e ‘ere te ‘oa’oa nei, nō mātou ihoa ra te feiā ha’uti tahito. Te hitura’a teie ‘o tā mātou ha’utira’a. Mea ‘aravihi te mau Tiki toa. Te ha’amauruuru nei mātou i te feiā ato’a ‘e turu nei ‘ia mātou ‘e tae noa atu ‘i tō mātou mau ‘utuāfare ».

‘Aita ‘atu te ferurira’a ‘o te ta’ata fa’aineine ‘eiaha ‘e tīa’i nō te fa’aineine ‘i te pupu nō te harura’a ‘āu’a nō te ao nei. « Tītauhia mātou ‘i te reva ‘i te ara… ‘e haere hō’ē a’e taime ‘i Dubai. ‘Aita ‘e rave’a, ‘e ani ato’a mātou i te tau fa’afa’aeara’a. Mai te mea ‘e hina’aro tātou ‘i te rē, ‘e fa’a’ohipa ‘ia ‘i te mau rāve’a ‘e manuia ai », te pū’ohura’a ‘a Teva Zaveroni.

‘Ua mā’itihia ‘o Heirauarii Salem ‘ei ta’ata ha’uti aravihi roa a’e nō teie nei harura’a ‘āu’a, ‘are’a ra ‘ia Jonathan Torohia, ‘aito tīa’i tāpa’o ia.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son