‘Ua ta’ahoa roa tō Faratea i te māniania o te mau fa’atītī’ahemora’a pere’o’o piti huira

Publié le

I mua i te mau māniania e fa'atupuhia nei e te mau fa'atītī'ahemora'a pereo'o piti huira, 'ua fa'atae te tā'atira'a Te Ora Hau hō'ē rata i te fa'aterehau nō te mau patura'a rarahi, Jordy Chan, nō te fa'a'ite i tōna mana'o hepohepo. Te ani nei te tā'atira'a 'ia 'opanihia teie mau huru tata'ura'a i Faratea.

Piahia i te 27/10/2023 à 18:11 - Fa’arava’ihia i te 27/10/2023 à 18:11

I mua i te mau māniania e fa'atupuhia nei e te mau fa'atītī'ahemora'a pereo'o piti huira, 'ua fa'atae te tā'atira'a Te Ora Hau hō'ē rata i te fa'aterehau nō te mau patura'a rarahi, Jordy Chan, nō te fa'a'ite i tōna mana'o hepohepo. Te ani nei te tā'atira'a 'ia 'opanihia teie mau huru tata'ura'a i Faratea.

I roto i te rata, te fa’aha’amana’o ra te mono peretiteni o te ta’atira’a Te Ora Hau, Ariitea Bernardino, e ‘ua fa’a’haerehia hō’ē parau nō te ‘pāto’i i te māniania ‘o tā teie mau fārereira’a e fa’atupu. 81 ta’ata tei tu’urima i teie parau. Te fa’aha’amana’o ato’a ra ‘ona, e ‘aita te tāvana nō Taiarapu hitia’a o te ra i hōro’a i te parau fa’ati’ara’a nō teie fa’anahora’a i te māhora nō Faratea.

« Te pe’ape’a nei mātou i te ha’apāpūra’a mai hō’ē o tō ‘oe mau rima tauturu, i te 26 nō ‘ātopa, e tupu mau ihoa te tata’ura’a tarēnahia i te mahana mā’a 28 nō ‘ātopa 2023, tae noa atu i te tā’ato’ara’a o te mau fa’anahora’a i tāpurahia nō te matahiti 2023 ».

Te maere nei te tā’atira’a, te ‘orera’a te fa’aterera’a hau nō te mau patura’a rarahi « i tāu’a i te mana’o o te mau ta’ata e fa’aea ra piri atu i te māhoran rātou te hina’aro ra e fa’aea hau noa ». Te ‘ōpua ra te tā’atira’a e haere e fa’aharuharu te mana’o o te mau ta’ata, i teie nei mahana mā’a, nō te tu’u i teie ‘ohipa i mua i te ture. I tāna hi’ora’a, ‘aita teie mau fa’atītī’ahemora’a pere’o’o e pe’e ra i te mau ‘irava ture nō te arutaimāreva ‘e tae noa atu i te mau parau mana ‘a te ‘āpo’ora’a ‘oire.

« Te ti’aturi nei mātou e taui ‘oe i tā ‘oe fa’aotira’a mā te fa’aro’o i te autā o te mau ta’ata e fa’aruru nei i te māniania. ‘Ua tu’u te fa’aterera’a hau fenua i te parau nō te « fa’atura » i roto i tāna mau arata’ira’a. Nō reira, te ti’aturi ato’a ra mātou, e ‘ite ato’a mai ‘oe te mau ta’ata tei tu’urima i te parau fa’a’ati. Te ani ato’a ra mātou ‘ia ‘ōpani-roa-hia teie mau huru fa’anahora’a i Faratea, ha’amata mai nā ni’a terā e fa’atupuhia ra i te mahana mā’a 28 nō ‘ātopa », i te reo ‘o Ariitea Bernadino.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son