‘Ua ‘ino te mātini pahī ‘o te Hawaiki Nui

Publié le

'I te mahana mā'a avatea teie fifi mātini i te tupura'a. 'I roto i tōna tere nō te uta 'i te fereiti 'a tō raromata'i, te mātini 'o te pahī Hawaiki Nui i te fa'a'eara'a, i tua noa atu i te motu nō Huahine. 'Ua tono rū te taiete Société de Navigation Polynésienne 'e te fatu pahī i te Hava'i, nō te tauturu iāna.

Piahia i te 23/04/2024 à 12:52 - Fa’arava’ihia i te 23/04/2024 à 14:33

'I te mahana mā'a avatea teie fifi mātini i te tupura'a. 'I roto i tōna tere nō te uta 'i te fereiti 'a tō raromata'i, te mātini 'o te pahī Hawaiki Nui i te fa'a'eara'a, i tua noa atu i te motu nō Huahine. 'Ua tono rū te taiete Société de Navigation Polynésienne 'e te fatu pahī i te Hava'i, nō te tauturu iāna.

Mōnirē avatea te pahī Hawaiki Nui tomora’a ‘i te ava nō Pape’ete ‘e mea tāverehia ‘e te pahī Hava’i. ‘Ua fa’aea te mātini i tua i te mau pae raromata’i ma.

‘I te mahana mā’a ra i te area ‘o te hora 3 i te avatea, tō te mātini pahi Hawaiki Nui ‘i te ‘inora’a. ‘I roto i tōna tere nō te uta te fereiti ‘i raromata’i tō teie ‘ati ‘i te tupura’a. Fa’aoti atu ra te tāpena ‘e tūpohe te mau mātini. « Fa’aru’e atu ra vau ‘i’ōnei i te hora 7 ‘i te po’ipo’i mahana mā’a ra…te hora tāpaera’a i Ra’iātea, hora 6 i te ahiahi. Hora 3, te panne mai nei te machine. Tīa’i noa atu ra vau te fa’atere mātini. Nā ‘o mai nei iā’u e, ‘aite haere capitaine, il faut ‘e tāvere. Terā ia, tuō tura vau tō’u patron. Parau turā mātou, vau te armement ‘e te JRCC. Terā ia, tā te patron fa’anaho mai, tāvere iā ‘u, ‘āfa’i i ra’iātea. Huri terā 800 tonnes ‘iri’iri, oti fa’aho’i roa mai iā ‘u ‘i Pape’ete » te reo teie ‘o te tāpena Maro TAHAIA.

‘I te hora 9 i te pō, te pahī Hava’i i te piri ra’a atu i te Hawaiki Nui. Turu ‘e arata’i hia rāua ‘e te pahī tāvere nō Ra’iātea, te ATI, ‘ua tīpae i te fenua mo’a nō te huri nā 800 tane ‘iri’iri i uta hia ‘i ni’a i te Hawaiki Nui. « ‘Ua rau te mau rāve’a tei tārenahia, ‘a tahi, ‘oia ho’i te fa’a’ohipara’a te pahī tāvere nō Ra’iātea fatuhia e Dominique GOCHÉ. Terā ra, ‘ua ‘ino ato’a te tahi ‘o tāna mau mātini. ‘Ua tāmata ato’a hia ‘e tono hō’ē ‘o te mau pahī Tahiti Nui. ‘Aita rā i vata. Terā ra, te rāve’a hōpe’a, te tono ra’a ia te Hava’i nō te tāvere ia Hawaiki Nui, mai Huahine ‘i Ra’iātea. ‘E ‘āmui mātou i te mau ‘ihitai ‘i roto i te hō’ē area hō’ē hora. Noā atu ‘e taime fa’afa’a’eara’a terā nō rātou. Tā’u ia ‘e ha’amāuruuru nei ia rātou, te fa’ari’ira’a ‘e tauturu ‘e tāvere mai te pahī Hawaiki Nui » Tutehau MARTIN, ra’atira taiete pahī SNP NUKU HAU-HAWAIKI NUI-HAVA’I.

‘I te hi’ora’a ‘a te fatu pahī ‘e te ta’ata tātā’i mātini, ‘ua mutu te uaua ‘e pāruru nei hō’ē o te mau pā’ohu mātini. Mea ‘āpī ho’i i te tauira’a hia, tītau hia e mono fa’ahou i te mea ‘āpī. ‘A tīa’i noa atu te pāhono ra’a nō roto mai i te taiete hāmani nei teie tao’a, te ti’aturi nei te fatu pahī, ‘e ‘āfaro mai teie fifi i roto ‘i nā hepetoma e piti ‘e haere hia atu nei.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son