Te orara’a ‘o Toriki ‘i Tetamanu

Publié le

Piahia i te 31/07/2023 à 9:47 - Fa’arava’ihia i te 18/08/2023 à 10:19

‘I te motu nō Fakarava, ‘ua riro te tautai ‘e te rima’ī ‘ei ‘imira’a pāpū nā te mau ‘utuāfare. E hi’o mai tātou te parau ‘o Toriki Teretia Pittman. Te ora nei ‘oia ‘i te tuha’a nō Tetamanu, tei tu’i te ro’o i te pae nō te fāri’ira’a rātere. ‘I te mau mahana ato’a, hou ‘a rave ai ‘i tāna ‘ohipa, ‘e haere ‘o Teariki ‘i te fare pure.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a