Te rā’au tā’ero ice te tumu

Publié le

Te pohe o teie nei taure'a 33 matahiti, i te pō tāpati i Mataiea, te rā'au tā'ero ice te tumu, ia au i te 'auvaha ture. E 5 ta'ata, 2 o rātou tei raro mai i te 18 matahiti, o te 'āfa'ihia atu i mua i te ha'avā uiui i teie mahana maha. E ani te auvaha ture ia tu'uhia rātou i te fare tāpe'ara'a a tīa'i noa atu ai i tā rātou ha'avāra'a.

Piahia i te 27/09/2023 à 17:20 - Fa’arava’ihia i te 27/09/2023 à 17:20

Te pohe o teie nei taure'a 33 matahiti, i te pō tāpati i Mataiea, te rā'au tā'ero ice te tumu, ia au i te 'auvaha ture. E 5 ta'ata, 2 o rātou tei raro mai i te 18 matahiti, o te 'āfa'ihia atu i mua i te ha'avā uiui i teie mahana maha. E ani te auvaha ture ia tu'uhia rātou i te fare tāpe'ara'a a tīa'i noa atu ai i tā rātou ha'avāra'a.

Ia au i te mau tītorotorora’a a te mau mūto’i farāni, « te pohe o te ta’ata i ‘itehia mai i Mataiea o te rā’au tā’ero ice te tumu. ‘Ua tupu te pe’ape’a i te taime tapiho’ora’a i te ice i te mau ta’ata e fa’ahapahia nei », o tā te ‘auvaha ture, Solène Bélaouar, i ha’apārare i roto hō’ē parau fa’a’ite, i teie mahana toru.

Ia au i te ‘auvaha ture « ‘aita e tāpa’o e fa’a’ite ra mea mātau rātou ‘e ‘aore rā ‘ua tohu anei rātou i teie ‘ōpuara’a ». E ravehia te mau tītorotorora’a hau atu nō te taparahi-pohe-roa-ra’a, te fatura’a, te utara’a, te tapiho’ora’a te mau rā’au tā’ero. Tei raro a’e nā ta’ata e 5 i te hi’opo’ara’a, piti tei raro mai i te 18 matahiti, e ‘āfa’ihia atu ratou i mua i te ha’avā uiui a mahana maha.

Te fa’ahapahia nei rātou « nō te taparahi-pohe-ra’a hō’ē ta’ata. Nā ta’ata pa’ari e 3 ana’e teie fa’ahapahia nei nō te tapiho’ora’a i te rā’au tā’ero », ia au i te parau fa’a’ite.

E ani te auvaha ture ia tu’uhia rātou i te fare tāpe’ara’a a tīa’i noa atu ai i tā rātou ha’avāra’a.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a