Punaauia : ‘ua matara te hopura’a miti

Publié le

Piahia i te 29/09/2023 à 16:22 - Fa’arava’ihia i te 29/09/2023 à 16:22

Mai teie mahana pae, ‘aita e ‘opani-fa’ahou-hia i te haere e hopu i te miti, tautai nā raro te moana i te mau vāhi ato’a i Punaauia, fa’aotira’a tei ravehia e te tāvana Simplicio Lissant e tae noa atu i tāna ‘āpo’ora’a ‘oire.

Farairē i mā’iri a’e nei, ‘ua ‘opanihia na inaha ‘ua fati na te ‘āuri fa’atorora’a pape vi’ivi’i tī’ā’auhia ra e te taiete Vaitama.

‘Ua ravehia te mau tātā’ira’a e te mau hi’opo’ara’a e te pū aupuru a ea e te pu CAIRAP.

Mai teie atu mahana, ‘ua mara te hopura’a miti i Punaauia.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a