Matuita : Duke, ‘ūrī nō te a’ua’u i te ‘iore ‘ere’ere

Publié le

I te mau motu Matuita mā, 70% o te pūhā tei 'ino roa i te ravera'a a te mau 'iore. Nō reira, i te matahiti 2015, 'ua tonohia te 'ūrī matāmua i Ua Huka, 'o Dora, 'ua 'itehia te tauira'a. I te matahiti 2021, tae mai nei 'o Tip. I te po'ipo'i monirē tō Duke taera'a mai nā te fenua Niu Tirani, e fa'aea mai ā 'ona i Tahiti, no te tau fa'aratara'a hou a fa'arevahia atu ai i te tā'atira'a Vaiku'a ra.

Publié le 25/10/2023 à 17:41 - Mise à jour le 25/10/2023 à 17:41

I te mau motu Matuita mā, 70% o te pūhā tei 'ino roa i te ravera'a a te mau 'iore. Nō reira, i te matahiti 2015, 'ua tonohia te 'ūrī matāmua i Ua Huka, 'o Dora, 'ua 'itehia te tauira'a. I te matahiti 2021, tae mai nei 'o Tip. I te po'ipo'i monirē tō Duke taera'a mai nā te fenua Niu Tirani, e fa'aea mai ā 'ona i Tahiti, no te tau fa'aratara'a hou a fa'arevahia atu ai i te tā'atira'a Vaiku'a ra.

Tau mahana noa e toe ra hou ‘o Duke a tae atu i Ua Huka. Hō’ē noa matahiti tōna, ‘e’ere te ‘ohipa na’ina’i terā e tīa’i mai ra ‘iana. E ara ‘ona ‘eiaha te ‘iore ‘ere’ere ‘ia pārare. 2 mirioni ‘e te ‘āfa i tae roa mai ai ‘ona i te fenua nei, maoti te tā’atira’a Vaiku’a, turuhia e te piha ‘ohipa nō te arutaimāreva, nō te pu’e tino ora ‘e te tā’atira’a Kiwa.

« E nehenehe teie fāito ‘ūrī e ora 10 matahiti, i te reo ‘o te peretiteni ‘o te tā’atira’a Vaiku’a, Chloé Brown. Nā te reira e pāruru i te mau manu tumu o te fenua, nā reira ato’a i te mau ha’ari nō te pūhā. ‘Ua ‘ite mātou, ‘o te ‘iore te tumu o teie mau fifi ».

‘I rotopū i te mau ‘ānimara e tano ‘ia pāruruhia, te pīhiti ‘e te rupe. I Ua Huka, te tīa’i mai ra ‘o Tip, tei tae atu i te matahiti 2021, ‘ia Duke. « ‘Ua fa’aineinehia ‘o Duke e te mau ti’a ‘aravihi i te fenua Aotearoa, rātou ‘e rohi tāmau nei i te pae nō te araira’a », i te ha’apāpūra’a a Chloé Brown.

I te fanau’ara’a ra ihoa teie mau fāito ‘ūrī e fa’aineinehia ai ‘ia pāpū ‘ia rātou o te ‘iore te ‘enemi. E fa’a’ohu ‘o Duke e ‘o Tip i te piti hora ato’a. « E nehenehe e tūra’i roa atu e 4 hora hi’opo’ara’a. E tano ra ‘ia fa’ata’ahia te mau fa’afa’aeara’a i roto i te mau taime hi’opo’ara’a, terā te fifi. E mai te mea, e nā reira ihoa, ‘e’ita e rava’i e piti ‘ūrī, i te hi’ora’a a Chloé Brown. ‘Ia tae mai ihoa ra te mau pahī ». Te ti’aturi nei te tā’atira’a Vaiku’a e poro’i hō’ē a ‘ūrī.

Dernières news