Makemo : Te fa’a’apu poe pārau a Lucien Ragivaru

Publié le

I te motu nō Makemo, te vai noa ra ā te ti'aturira'a o te mau ta'ata i roto i te fa'a'apu poe pārau mai ia Lucien Ragivaru.

Piahia i te 06/07/2023 à 12:17 - Fa’arava’ihia i te 13/07/2023 à 15:56

I te motu nō Makemo, te vai noa ra ā te ti'aturira'a o te mau ta'ata i roto i te fa'a'apu poe pārau mai ia Lucien Ragivaru.

I te motu nō Makemo, orara’a fa’ahiahia mau tō Lucien, e aha ho’i e ‘ore ai, tei pīha’i iho noa te ‘ohipa, hau i te 10 matahiti oia i te fa’a’apura’a i te poe pārau, ‘ahuru tauatini rahira’a. I teie mahana e 3 ana’e taiete fa’a’apu pārau e toe ra i te motu nō Makemo. ‘Ua ‘ōpani te rahira’a, te tumu ‘ua topatopa roa te ho’ora’a poe pārau i teie mahana. Nō Lucien, ‘aita te mōrare i topa, noa atu te teimaha ‘o te hōpoi’a, te fa’aitoito noa ra e fa’a’a’pu i te pārau nō te tauturu i te orara’a ‘utuāfare. E nō te fa’anava’i atu ā i tāna ‘imira’a, ‘ua fāriu ato’a ‘o Lucien i ni’a i te parau nō te fa’a’ohipara’a i te mabé.

I teie hepetoma nei, ‘ua tātara ‘o Lucien i tāna mau poe mai roto mai i te mau pārau ‘o tāna i pātia e toru taime, ‘ua tae ato’a i te taime nō te fa’a’āpīra’a i tāna mau pārau.

Manuia te ‘ohipa a Lucien, inaha nā roto i tōna ma’a pûai iti, ‘ua ‘ō’oti i te hotu o tāna i ‘atu’atu rave rahi matahiti. ‘Ua rau te huru ‘o te mau poe tei noa’a iāna, te vai ra te mea ‘ōmenemene, te mea pūroroa e tae noa atu i te keshi, ‘ua riro ei te’ote’ora’a nā Lucien.

Te tuha’a rahi e toe ra, te ‘imira’a ia i te ‘ona, i reira ato’a ‘aita ‘o Lucien e ha’ape’ape’a ra, ti’aturi rahi tōna e riro tāna mau poe, nō tō rātou ‘ana’ana e te viruviru ato’a.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a