‘I Raiatea, 8 matahiti tō te ‘utuāfare Guinot ‘erera’a ‘i te pape

Publié le

Tāupupu roa te orara'a 'o te 'utuāfare Guinot 'e ora ra 'i Taputapuatea. Te tumu, te mau fa'atorora'a pape 'e mea tano 'i te ha'amaita'ihia. Teie 'ia 'e ha'afifi nei 'i tōna orara'a 'i te mau mahana ato'a.

Piahia i te 31/08/2023 à 18:51 - Fa’arava’ihia i te 31/08/2023 à 18:51

Tāupupu roa te orara'a 'o te 'utuāfare Guinot 'e ora ra 'i Taputapuatea. Te tumu, te mau fa'atorora'a pape 'e mea tano 'i te ha'amaita'ihia. Teie 'ia 'e ha'afifi nei 'i tōna orara'a 'i te mau mahana ato'a.

‘Aita te pape ‘e tahe, te ‘ohipa ‘ia ‘e fa’aruruhia nei ‘i te mau mahana ato’a ‘e te ‘utuāfare Guinot. ‘E toru rātou ‘i te nohora’a, ‘o Christian, Marguerite ‘e tā rāua tamaiti. ‘I te po’ipo’ira’a ra ihoa, ‘i te hora 6, ‘ua mau te pape. « ‘Ia ho’i ana’e mai te pape ‘io māua, ‘i te hora 11 ‘i te pō ‘aore rā ‘i te hora 12 ‘i te maorora’a pō. Te reira ia tā’u hora ‘ohipara’a iō’u. ‘E ‘ere terā hō’ē orara’a hina’arohia. Tā’u ‘e hina’aro ra, ‘ia ora ato’a pa’i māua mai te nūna’a ‘e ora ra ‘i muri ‘ia māua. ‘Ia nehenehe ato’a pa’i māua ‘ia fa’a’ī te pape mai’ia rātou« , te reo hara ‘o’o teie ‘o Marguerite. Hau atu te ta’ahoa ‘o Christian ‘inaha te tae noa mai ra te tute pape.

Te tumu ‘o teie nei fifi, ‘ua tahito roa te mau fa’atorora’a pape. ‘Ua fatifati te mau ‘āuri, ‘ore atu ra ‘ia te pape ‘e tae roa ‘i te nohora’a ‘o Christian ‘e Marguerite. ‘E’ere noa ra te reira. Te ha’apāpū rā ‘o Teiva Roopinia, te ti’a ‘e tī’ā’au rā ‘i te ‘ōpereraa pape ‘a te ‘oire nō Taputapuatea :  » tei ni’a atu teie mau ‘utuāfare ‘i te 30 metera ‘i te teitei ‘i te fa’aeara’a, ‘ua ‘aifāito noa te teitei ‘i te ha’apahura’a pape. Nō te tahito ‘e te ‘āpo’opo’o ‘i ni’a ‘i te mau fa’atorora’a, ‘e iti mai te pūai ‘o te pape« .

Nō te piha ‘ohipa ‘e tī’ā’au ra ‘i te ‘ōperera’a pape, ‘ia ‘ore teie fifi ‘e au ‘i te ‘utuāfare ‘i te ho’o hō’ē pāmu ‘e hō’ē vaira’a pape. Moni roa nō te ‘utuāfare Guinot : « ‘i aha teie mātini tā ‘outou ‘e mana’o ra ‘e tu’u mai ? Nō te huti ‘i te aha, ‘aita ‘e pape », te uira’a ‘a Marguerite.

« ‘Ua ta’ahoa, ‘ua tāhiti roa ato’a » 

‘Aita atu ‘e rāve’a tā te ‘utuāfare Guinot, ‘i te haerera’a ‘ia ‘i te ‘anavai ‘e vai ra ‘e 5 kirometera ‘i te ātea, nō te horoi ‘i te mau ‘āu’a ‘e pu’a roa atu ‘i te ‘ahu. ‘Ia topa ra te ua, te tahi ato’a ‘ia fifi. « Mai te peu ‘e ti’ahia ‘i tō’u metua tāne, ‘iana ra ia māua ‘e hopu ai ‘i te pape ‘aore ra tītō haere ‘i tā māua mau mōhina pape ».

‘Ua tarēnahia hō’ē ‘ōpuara’a nō te ha’amaita’i ‘i te ‘ōperera’a pape nō te matahiti 2025, roa roa ‘i te tīa’i fa’ahou, ‘i te hi’ora’a ‘a te ‘utuāfare Guinot.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a