Hō’ē pū fa’ari’ira’a ‘i te mau ‘ūrī ‘i te ‘oire nō Puna’auia

Publié le

Tei te pū fa'ari'ira'a 'ānimara nō Puna'auia te ha'aputura'ahia te mau 'ūrī 'ōvere nō Punaauia 'e Pae'a. 20 'āua tei fa'anahohia nō teie taime, 'ahuru ti'ahapa 'ūrī e vai ra 'e 'ua ineine nō te hōro'a 'i te fa'a'amura'a.

Piahia i te 19/07/2023 à 13:00 - Fa’arava’ihia i te 19/07/2023 à 16:53

Tei te pū fa'ari'ira'a 'ānimara nō Puna'auia te ha'aputura'ahia te mau 'ūrī 'ōvere nō Punaauia 'e Pae'a. 20 'āua tei fa'anahohia nō teie taime, 'ahuru ti'ahapa 'ūrī e vai ra 'e 'ua ineine nō te hōro'a 'i te fa'a'amura'a.

‘I te ‘ūputa tomora’a noa ‘e fa’aro’ohia te ‘aoa a te mau ‘ūrī, ‘e pū teie ti’a’auhia ‘e te aupupu ‘a te ‘oire pi’ihia te SIGFA. ‘E pū ‘e fa’ari’i nei ‘i te mau ‘ūrī ‘e ‘aita ‘e fatu ‘aore ra te mau ‘ūrī ‘ōvere nō Puna’auia.

‘E ‘i ni’a ‘i nā piti ‘ahuru fare fa’ari’ira’a tei fa’anahohia, ‘ahuru ti’ahapa tei ‘ī ‘i te ‘ūrī, ‘e te rahira’a ‘i teie mau ‘ānimara ‘aita tō rātou ‘e fatu. Te vāhi pāpū, ‘e mau ‘ānimara teie ‘o tā te huira’atira ‘e nehenehe ‘e haere ‘e ti’i nō te fa’a’amura’a.

Hou a’e ra hō’ē ta’ata ‘a rave fa’a’amu ai hō’ē ‘ūrī, tītauhia iāna ‘e tāmau hō’ē tao’a mai te tāreta na’ina’i roa te huru, ‘aore ra tītauhia e tātau i te ‘ūrī. ‘E fa’ahepo-ato’a-hia ‘e pātehe, ‘e nō te fāna’o hō’ē tārifa tanotano noa, ‘e nehenehe tā ‘outou ‘e ha’afātata atu i te hō’ē tā’atira’a.

‘Ua ‘āvarihia te pū « SIGFA » i te matahiti 2018 ra, ‘inaha tītauhia ‘ei parau fa’ati’a nō te pae ‘o te ea ‘e nō te patura’a. ‘Ua matara teie pū a 10 ‘āva’e i teie nei, ‘e pū ato’a teie ‘i tāpa’ohia ‘i roto ‘i te parau nō te pārurura’a te natura.

Mai te taime ‘a haruhia ai te ‘ūrī, ‘e hiopo’ahia ‘ona i te pae ‘o tōna ea. Tītau-atoa-hia hō’ē ta’ata fa’arata ‘ūrī nō te ha’api’i ‘i te mau rave ‘ohipa nō teie pū ‘e nō te hi’opo’a ato’a te huru ‘o te ‘ānimara. Nā teie pū ‘e hōro’a ‘i te tahi ora ‘āpī nō teie ‘ānimara ‘eiaha oia ‘ia haapohehia ia au ‘i te ‘irava ture mai roto mai i te pū ‘ohipara’a a te tōmitēra teitei ‘i muri mai va’u mahana ‘e ha’apohehia te ‘ūrī . Te nā’ō ra ‘o André Teahu, mero ‘āpo’ora’a ‘oire nō Puna’auia ‘e peretetini ato’a nō te SIGFA, « tae mai ‘i teie mahana ‘aita hō’ē noa a’e ‘ūrī ‘i ha’apohehia ‘i roto ‘i teie pū. ‘E mea rahi te ‘ūrī ‘i roto i’o nei e nae’ahia ono ‘āva’e ‘e tae atu hō’ē matahiti ‘i te maoro ‘e ‘aita mātou e ha’apohe ‘ia rātou. ‘I roto ‘i teie fa’aiteitera’a a Puna’auia ‘e ‘o Pa’ea ‘e ‘imi mātou ‘i te rave’a ‘e ‘ia rave fa’a’amuhia teie mau ‘ūrī ‘e te mau ‘utuāfare ». ‘I te hepetoma i ma’iri ‘e piti ‘ūrī tei rave fa’a’amuhia ‘e te tahi nau ‘utuāfare.

‘I te roara’a va’u mahana fa’aiteitera’a ‘i te ‘āua nō te fare ‘oire, ‘e ha’afātata mātou ‘i te huira’atira nō te fa’aāra ‘ia rātou ‘e te vai ra te mau ‘ūrī ‘i te pū ‘e peneia’e nā rātou. ‘E mai te peu noa atu ‘e ‘ere nā rātou, te aura’a ia te SIGFA te fatu ‘o teie mau ‘ūrī.

Te vāhi pāpū ‘o te ‘ōpu’ara’a ‘a te aupupu ‘e pāruru ra ‘i te ‘ānimara ‘i te ‘oire nō Puna’auia, ‘e fa’arahi atu ā tāna pū fa’ari’ira’a, te aura’a 29 ‘āua ‘āpī ‘e hō’ē tuha’a fa’ata’ahia nō te mau pi’ifare.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a