Ha’api’ira’a : ‘ua piahia te mau hora ‘āpī

Publié le

Mai te 'āva'e nō 'ātete, e tāui te mau hora ha'amatara'a ha'api'ira'a i roto i te tuha'a tamahou 'e tuatahi nā te hau. Teie te terera'a nā roto i te mau 'oire tāta'i tahi.

Piahia i te 21/06/2024 à 18:16 - Fa’arava’ihia i te 21/06/2024 à 18:16

Mai te 'āva'e nō 'ātete, e tāui te mau hora ha'amatara'a ha'api'ira'a i roto i te tuha'a tamahou 'e tuatahi nā te hau. Teie te terera'a nā roto i te mau 'oire tāta'i tahi.

I te ‘āva’e māti ra, ‘ua fa’atupuhia na hō’ē uiuira’a mana’o i ni’a i te mau tāuiuira’a o te mau hora ha’api’ira’a i te mau tamari’i. Pūharahia te mau pū’ohura’a i te ‘āva’e ‘ēperērara.

182 fare ha’api’ira’a ‘e 20 pū fa’au’i mā’ohi tei o i roto i teie fa’anahora’a. Te fā e ‘imihia ra nā roto i teie nei fa’anahora’a te « ha’amaita’ira’a te fāito ha’api’ira’a mā te hi’o ato’a i te mau ta’a’ēra’a e vai ra i Porinetia Farāni nei », i te reo o te hau fenua. « E tano ia fa’anahohia te taime ha’api’ira’a e te taime fa’afa’aeara’a nā te mau tamari’i nō te rave i te tahi atu mau tāpura ‘ohipa ».

I roto i te mau ‘oire, mai ia Hitia’a Ra te huru, e vatahia te mau tamari’i i te mau avatea ato’a mai te hora 12:30. ‘Aita e tauira’a rahi e ‘itehia ra i roto i te tahi atu mau ‘oire mai ia Puna’auia. I reira, e ha’amata te mau tamari’i i te hora 8 i te po’ipo’i, ‘aita e ha’api’ira’a i te mau mahana toru ‘e mahana pae avatea.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a