Fānau i te vāhi tāpe’ara’a pere’o’o ‘o te fare ‘oire nō Puna’auia

Publié le

Fānaura'a ta'a'ē i Punaauia.

Piahia i te 18/10/2023 à 16:33 - Fa’arava’ihia i te 18/10/2023 à 16:33

Fānaura'a ta'a'ē i Punaauia.

‘Ua tupu te reira i teie nei po’ipo’i mahana toru. ‘Aita i roa’ahia i te metua vahine i te tāpapa i te fare ma’i, te tumu ia fānau ai i te vāhi tāpe’ara’a pere’o’o o te fare ‘oire nō Puna’auia.

Ua fānauhia ia te tamahine iti ‘o Luma, 3.376 kiro, 50.3 tenetimētera i te roa i te hora 9:04 i teie po’ipo’i. Nā te mau fa’ehau tupohe auahi i rave ia raua.

‘E’ere a tahi nei hō’ē vahine a fānau ai i te vāhi tāpe’ara’a pere’o’o nō te ‘oire nō Puna’auia, ‘ua nā reira ato’a i te matahiti 2020, i te fānaura’a ‘o Alice, te metua vahine, i tāna tamaiti iti ‘o Teva.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a