Fa’aarara’a ‘ū puatou nō te ua pūai i te mau motu raro mata’i : e ara i te mau vai pu’e

Publié le

Piahia i te 22/09/2023 à 12:56 - Fa’arava’ihia i te 22/09/2023 à 12:56

I teie nei farairē, ‘ua tu’u te pū mitora’a nō te reva, i te mau motu raro mata’i te fa’aarara’a ‘ū puatou nō te ua rahi.

Taupupū roa atu te huru o te reva i te ārea tahara’a mahana i taua tuha’a motu ra, ua pūai ‘e tāmau. Te tohura’a, e topa te ua e tae atu i te mahana mā’a. Hau atu i te ua, e nehenehe ato’a te pūai o te mata’i e roa’a 80/100 kirometera/hora.

Te pi’i nei te piha ‘ohipa a te Tōmitēra teitei ia vai ara noa te nuna’a nō raro mata’i :

  • – fa’aiti te mau hāhaerera’a, e tu’u i te mau metua pa’āri ‘e te mau tamari’i i te vāhi pāpū
  • – ‘ia vai ātea i te mau tahora pape ‘e ‘ānāvai
  • – eiaha e haere nā ni’a i te mou’a ‘e ‘aore ra ‘i ni’a i te tai
  • – hi’o tāmau i te mau fa’aarara’a a te pū mitora’a nō te reva. Nō te mau pi’ira’a rū, te nūmera 18 nō te mau fifi ‘i ni’a i te fenua, te nūmera 16 nō te mau fifi ‘i ni’a i te moana.

Nō te mau motu nō ni’a mata’i, tei raro a’e i te fa’aarara’a ‘ū re’are’a nō te ua rahi ‘e pūai. Hō’ē ā ato’a nō te pae Tuamotu to’o’ā o te rā ‘e i te pae ‘apato’a o te ta’amotu.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a