‘E tamari’i tahiti te ra’atira ‘āpī ‘o te piha tihepura’a mūto’i farāni ‘i te fenua nei.

Publié le

Mai te 15 nō 'ātete, nā Anthony DOUCET tamaiti nō Ra'iatea, 'e ra'atira 'i te piha 'ohipa 'e ti'a'au nei 'i te tihepura'a 'o te mau mūto'i farāni 'i Pōrīnetia. Teie te tamari'i tahiti mātāmua 'i nōminohia 'i ni'a 'i teie ti'ara'a.

Piahia i te 17/08/2023 à 16:53 - Fa’arava’ihia i te 18/08/2023 à 10:18

Mai te 15 nō 'ātete, nā Anthony DOUCET tamaiti nō Ra'iatea, 'e ra'atira 'i te piha 'ohipa 'e ti'a'au nei 'i te tihepura'a 'o te mau mūto'i farāni 'i Pōrīnetia. Teie te tamari'i tahiti mātāmua 'i nōminohia 'i ni'a 'i teie ti'ara'a.

24 matahiti tō Anthony Doucet ‘i te manuiara’a ‘i te tāta’ura’a mūto’i farāni. ‘E parau tu’ite reo mārite, ta’ata tāora pōpō ‘i roto ‘i te ‘ete ‘i tōna ‘āpīra’a. ‘Ua fa’aru’e teie tamaiti Ra’iatea ‘i tōna feti’i ‘ahuru mātahiti ‘i te maoro nō te tomo ‘i roto i te ‘āua ‘e te fare ha’api’ira’a teitei ‘a te mau mūto’i ‘i te fenua farāni. ‘E ‘i te ‘oire nō Chatelleraut ‘oia ‘i te matarara’a.

« ‘I te matahiti 2007 ra, ‘ua reva atu vau ‘i te fenua farāni nō te tomora’a atu ‘i roto ‘i te fare ha’api’ira’a ‘e ti’ara’a teitei, nā reira taua ‘i te parau. ‘E ua vaiho mai au ‘i te ‘utuāfare metua, te mau feti’i, te mau hoa, nō te tītau hō’ē ti’ara’a maita’i, ‘e ‘ua manuia vau ‘i tā’u tau ha’api’ira’a ‘i Farāni. ‘Ua roa’a mai ia’u ‘i te ti’ara’a mātāmua, nō reira, ‘ua mā’iti au ‘e fa’a’ea noa ‘i Farāni nō te mea te fā matāmua, ‘ia riro mai au ‘ei mūto’i tāmau, ‘e mūto’i parauhia nā roto ‘i te reo farani « gendarme mobile ». Terā te fā ‘i te matāmua rā », te pāhonora’a ‘a Anthony.

Te ‘āua mūto’i tāmau, ‘e ‘āua teie ‘e fa’aineine nei ‘i te mau fa’ehau pāutuutu mai ia Anthony nō te tono ‘ia rātou ‘i ni’a ‘i te mau ‘ohipa ‘orurehau. ‘I tōna ho’ira’a mai ‘i te fenua, ‘i te matahiti 2018 rā, tonohia atu rā ‘oia ‘i ni’a i te ti’ara’a mūto’i turu ‘i te mau fa’atere rahi nō Farāni ‘i te fenua nei, tāna tuha’a ‘ohipa rahi, te pārurura’a ‘o te mau ti’amana farāni ‘e te ‘auvahara’a ‘e te ta’ata tahiti ‘i ni’a ‘i te tere ‘o tōna mau paoti.

‘A tahi nei ‘i roto ‘i te ‘ā’amu ‘o te piha ‘e ti’a’au nei ‘i te tihepura’a ‘o te mau mūto’i farāni, hō’ē tamari’i tahiti tei nōminohia ‘ei ra’atira. ‘Aita atu ‘e fā tā teie metua tāne, ‘e ha’apūai te fa’aineinera’a ‘o tā tātou mau tamarii tahiti hou ‘a reva atu ai ‘i Farāni.

« ‘Te rahira’a ‘e hi’o noa rātou ‘i te pae maita’i ‘o teie tōro’a, te pae ‘ino nā reira tāua ‘i te parau, ‘eita rātou ‘e ha’apa’o fa’ahou. Nō reira nā mātou ‘e fa’aha’amana’o fa’ahou ia rātou, mea tano rātou ia vai ineine noa » te tauto’ora’a matāmua ‘a Anthony nō tā tātou feia ‘āpī.

‘I te 15 nō ‘ātete 2023 tō Anthony DOUCET ha’apapura’ahia ‘i ni’a ‘i tōna ti’ara’a ‘apī nō te hō’ē maorora’a ‘e toru a’e matahiti. ‘E toru mūto’i tei raro a’e ‘i tāna fa’aterera’a, rātou te fa’a’ineine ra te mau tāta’ura’a ‘i tāpurahia nō teie ‘āva’e tētepa.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son