E matara te ‘ūputa o te fare toa i te ‘āva’e tītema ‘e te ‘imihia nei te mau rave ‘ohipa

Publié le

Mea tere maita'i te patura'a o te fare toa Decathlon i Puna'auia. E 'iriti tōna mau 'ūputa i te area nō te « te 6 'aore ra i te 7 nō tītema. E ho'ohia 7000 huru tauihaa nō te tū'aro »

Piahia i te 16/09/2023 à 1:55 - Fa’arava’ihia i te 04/12/2023 à 14:32

Mea tere maita'i te patura'a o te fare toa Decathlon i Puna'auia. E 'iriti tōna mau 'ūputa i te area nō te « te 6 'aore ra i te 7 nō tītema. E ho'ohia 7000 huru tauihaa nō te tū'aro »

‘Ohipa tīa’ihia teie e te mau mā’ona nō Tahiti, te piri mai ra te ‘iritira’a o te fare toa Decathlon, i Puna’auia. E vāhi nahonaho, 2880 mētera tuea i te rahi nō te fāri’i i te mau hōani i te area nō te « 6 ‘aore ra i te 7 nō tītema », i te reo ‘o Philippe Bouviala. No reira, ‘ua pūharahia te mau parau tihepura’a.

« Te ‘imihia ra e 4 ra’atira pupu ‘ohipa, 19 ta’ata ho’o hora tāmau, ‘e 19 ta’ata ho’o ‘āfa hora. Nō rātou, tītauhia te parau tū’ite baccalauréat, ‘aita e hi’ora’a mai te mea ‘ua rave a’e na rātou i te ‘ohipa ‘e ‘aore ra ‘aita. Tā mātou e hina’aro e mau ta’ata ‘ana’anatae, ta’ata tū’aro, e ta’ata ato’a ‘e ‘ua ineine nō te ‘aitaui ‘e te tahi. Terā te mea faufa’a roa a’e nō mātou », i te ha’apāpūra’a a Philippe Bouviala.

E vāhi ineine nō te fāri’i piri i te 7000 tauiha’a. (Hōho’a : TNTV)

E fa’anahohia mai te mau tauiha’a nō te mau tū’aro ato’a, te tu’era’a pōpō anei, te fa’ahorora’a pōpō, te tautaira’a nā raro i te moana, te tāorara’a pōpō ‘i roto i te ‘ete. Nō te hōrue, te fa’a’ohipa ra ‘o Mihimana Bray i te ‘iri Olaian, hō’ē o te mau tāpa’o a Decathlon.

« Te hāmani ato’a ra mātou i te mau tauiha’a. ‘Aita tō mātou e fifi nō te haere e fa’atito i te tahi atu mau tāpa’o, rāve’a ato’a terā nō te fa’atito i te mau tārifa ia nehenehe te tā’ato’ara’a i te ho’o mai ia au i tāna faufa’a », i te paraura’a a te ra’atira fare toa. Mea māmā ri’i noa iho i te mau tarifa ‘i roto i te tahi atu mau fare toa nō te fenua nei teie ra « mea huru moniri’i ia hi’ohia i te mau tarifa e fa’a’ohipahia ra i te fenua Farāni nō te moni o te ferēti, ia utahia mai te fenua Farāni i Tahiti nei ».

I roto i te ‘āua o te fare toa, e fa’anahohia hō’ē « city stadium » ‘e ‘aore ra hō’ē « pump track » e vāhi e nehenehe ai te ta’ata e tāmata i te mau tauiha’a nō te taorara’a pōpō i roto ‘i te ‘ete, te tu’era’a pōpō ‘e ‘aore ra te tā’irira’a pōpō. « E nehenehe ato’a mātou e tāta’i i te mau pereo’o tāta’ahi, fa’a’eta’eta i te taura ‘o te mau tā’iri pōpō ».

Nō te hora ‘iritira’a, monirē – mahana mā’a mai te hora 8:30 ‘ōpani i te hora 6 i te ahiahi, i te tapati mai te hora 8H tae atu i te hora 1:00 i te tahara’a mahana.

E matara te fare toa i te mau mahana ato’a nā reira ato’a i te tapati po’ipo’i.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a