Arora’a a te Hamas i te fenua ‘Īterā’era : te fa’aineine nei te nūna’a ‘ātiuta e ora ra i Tahiti nei, hō’ē taime pūpūra’a o

Publié le

Te pi'i nei te tā'atira'a a te nūna'a nō 'Īterā'era i Pōrīnetia farāni, nō te pūpūra'a o, nō te tautuuru i te mau ta'ata e fa'aruru nei i te mau 'arora'a a te Hamas, mai mahana mā'a i mā'iri a'e nei. "Mea māuiui, 'ia 'itehia atu teie mau 'ohipa nā te atea", i te reo 'o Jacques Menahem, e ora ra i Tahiti nei mai te matahiti 1984.

Piahia i te 09/10/2023 à 17:49 - Fa’arava’ihia i te 09/10/2023 à 17:49

Te pi'i nei te tā'atira'a a te nūna'a nō 'Īterā'era i Pōrīnetia farāni, nō te pūpūra'a o, nō te tautuuru i te mau ta'ata e fa'aruru nei i te mau 'arora'a a te Hamas, mai mahana mā'a i mā'iri a'e nei. "Mea māuiui, 'ia 'itehia atu teie mau 'ohipa nā te atea", i te reo 'o Jacques Menahem, e ora ra i Tahiti nei mai te matahiti 1984.

Te pe’ape’a nei te nūna’a ‘ātiuta nō te fenua nei i mua i te mau taparahira’a ta’ata fa’atupuhia e te pupu ‘orurehau Hamas, i te mahana mā’a ra, i te fenua ‘Īterā’era. Mea rahi te ta’ata tei pohe, te tumu ia te tā’atira’a nō te nūna’a nō ‘Īterā’era i mana’o ai e pi’i nō te pūpūra’a o.

« 900 ta’ata tei mate. I roto hō’ē ‘āru’i ‘orira’a, 260 taure’are’a, i te area matahiti 18 aore rā 19 matahiti tei pupuhihia mai te rāpiti ra te huru. ‘Ua haere tūpa’ira’a ‘ānimara roa te ‘ohipa e tupu ra ‘i ‘ō », i te reo ‘o Jacques Menahem. Piri i te 40 matahiti i te orara’a i te fenua nei, teie ra, te vai ā ra tōna feti’i i ‘Īterā’era.

« Tei ni’a tā’u mau iramutu i te tahua ‘ARORA’a »

Jacques Menahem

« Tei te vāhi pāpū tā’u mau tamari’i, ‘āre’a ra tā’u mau iramutu, ‘ua pi’ihia rātou e fa’ao i roto i te nu’u. Te aura’a tei ni’a ia rātou i te tahua ‘arora’a, tāpa’o fa’a’ite terā ‘e fifi ‘ia mātou nō te ‘aitaui i teie mau mahana i mua nei. Tei roto ato’a vau i te ‘āu’a fa’ehau a te nu’u ‘iterā’era i tō’u ‘āpira’a. ‘Ua aro ato’a vau i te tau o te tama’i nō Repanona i te matahiti 1982. ‘Ua ‘ite au te ‘ohipa e orahia ra e rātou i teie nei mahana« .

Te fifi ato’a e orahia e Jacques Menahem, tōna ia atea i tōna fenua : « Mai i’ō nei atu, ‘aita tā’u e rāve’a. ‘E’ita ato’a tā’u e nehenehe e ho’i i tō’u fenua nō te haere e tauturu ».

Mai te ha’amatara’a te mau ‘arora’a, rahi te ta’ata tei ‘āfa’i i tō rātou tāpa’o aroha e fa’aitoito ia Jacques Menahem. « E auhoa pāpū tei rotopū i te nūna’a nō Pōrīnetia ‘e tō ‘Īterā’era ».

Nō ‘outou e hina’aro ra e pūpū ato’a i te o, ‘a pāpa’i atu i te ni’a i te tahua rata uira a te tā’atira’a : [email protected].

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a