3 va’a tei ta’ahuri : hō’ē ta’ata tei pohe, 16 tei fa’aorahia

Publié le

3 va'a tei ta'ahuri i te ava nō Afare'aitu, 'i Mo'orea, inanahi ra, mahana toru 15 nō mē, i te area nō te hora 5 'e hora 6 i te ahiahi. Mai te mea ra 16 ta'ata tei ora mai, hō'ē tei fa'aru'e.

Piahia i te 16/05/2024 à 10:13 - Fa’arava’ihia i te 16/05/2024 à 12:01

3 va'a tei ta'ahuri i te ava nō Afare'aitu, 'i Mo'orea, inanahi ra, mahana toru 15 nō mē, i te area nō te hora 5 'e hora 6 i te ahiahi. Mai te mea ra 16 ta'ata tei ora mai, hō'ē tei fa'aru'e.

I te hora 6:46 i te ahiahi te poro’i fa’aarara’a i te taera’a atu i te pū JRCC e ‘ua ta’ahuri hō’ē va’a 6. I rotopū nā ta’ata e pae, hō’ē tei fa’aru’e, ia au i te parau fa’a’ite a te piha ‘ohipa a te Tomitēra teitei.

Hō’ē o te feiā hoe tei ‘au i tahatai nō te ti’i i te tauturu, ‘oi’oi roa te pahī rava’ai Maggy 4 i te tere atu nō te tauturu i teie ‘ati e tupu ra i te ava nō Afare’aitu.

Nā te pū JRCC i fa’atū’ati i te mau rāve’a rau fa’aorara’a nā te moana. ‘Ua ha’apārare te poro’i rū nā roto i te rāve’a o te rātio, pi’i i te feiā tūpohe auahi nō Ha’apiti ‘e Paopao, fa’ahaere ato’a te poti o te mau mūto’i ‘oire nō Mo’orea, turuhia e te manu tautau nā te reva Dauphin. I te hora 7:09 i te pō, te fa’aarahia atu nei te JRCC, hō’ē va’a hau atu tei ta’ahuri ato’a ‘e te toru o te va’a i te hora 7:33, ‘ia ‘āmuihia 17 teie e fifi nei i tua. I te hora 9:05 i te pō, ‘ua fa’aea te mau rāve’a fa’aorara’a.

‘Ua tupu te ‘ati i te taime fa’aineinera’a o te feiā hoe.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a