26 ra’atira ohipa rapa’au nō te fare ma’i Ta’aone e ‘ōpua ra e vaiho i tō rātou ti’ara’a

Publié le

'Ua tāhiti roa te mau ra'atira piha rapa'aura'a o te fare ma'i nō Ta'aone. Nō te iti o te mau rāve'a 'e te mau tihepura'a, te mana'o ra e fa'aru'e i tā rātou 'ohipa i roto nā mahana 'ahuru e orahia atu.

Piahia i te 17/05/2024 à 7:27 - Fa’arava’ihia i te 17/05/2024 à 7:34

'Ua tāhiti roa te mau ra'atira piha rapa'aura'a o te fare ma'i nō Ta'aone. Nō te iti o te mau rāve'a 'e te mau tihepura'a, te mana'o ra e fa'aru'e i tā rātou 'ohipa i roto nā mahana 'ahuru e orahia atu.

« Te fifi rā i te pae nō te tāpura faufa’a, ‘aita te ta’ata e ‘ana’anatae fa’ahou e haere mai nō te rave i te ‘ohipa i te fare ma’i nei. Tē anihia ra i te feiā tihepu-‘āpi-hia e tāta’i toru i te ravera’a ‘ohipa, mea iti rā te moni ‘āva’e ‘ia fa’aauhia i te fenua Farāni ». Te pi’ira’a teie a te mau ra’atira ‘ohipa nō te fare ma’i Ta’aone, hō’ēā ato’a mana’o nō hō’ē pae rahi o te mau rave ‘ohipa.

‘Aita e roa’a fa’ahou i te fa’a’oro ma’i i mua i te hōpoi’a o te ‘ohipa. Nō te mau ma’i taimaha, mai te māriri ‘aita’ata, tītauhia e maha a’e taote nō te arata’ira’a i te feiā ma’i. I teie nei mahana, hō’ē ana’e teie e vai nei, e fa’aea ‘ona i te ‘āva’e ‘ātete, ‘aita e ta’ata nō te mono iana. Te uira’a, e nahea nō te rapa’aura’a i te rahira’a ta’ata i ro’ohia i te māriri ‘aita’ata.

Te ani nei te mau ra’atira piha rapa’au, 500 mirioni i te matahiti hō’ē nō te tihepu 150 a’e rave ‘ohipa. 700 mirioni nō te ho’ora’a i te mau mātini rapa’aura’a. ‘Ia ‘ore rātou e fa’aro’ohia mai e te peretiteni Brotherson, ‘ua ineine rātou i te fa’aru’e i te ‘ohipa.

‘Aita e tuha’a o te fare ma’i ‘e ‘aita e fifi ra. ‘Ua rohirohi roa te mau rave ‘ohipa nō te iti o rātou. ‘Aita e vatara’a o te vāhi tāpūra’a, ‘ua ‘ōta’a noa te ta’ata i te vāhi rapa’aura’a rū, ‘ua api te mau piha fare ma’i.

Nō teie mau tumu ato’a, te pe’ape’a nei te feiā rapa’au. Hau atu, mea rahi te ta’ata i te fenua nei tei ro’ohia i te ma’i mai te u’u, te ‘omaha tihota, te ma’i poria, te ma’i mafatu ‘e te ma’i māpē ato’a.

« Te rahi noa atu ra te feiā ma’i » i te reo ‘o hō’ē taote.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son