Temanava Domingo te purotu Tahiti 2024

Publié le

Temanava Domingo te purotu Tahiti 2024, nāna e mono atu ia Ravahere Silloux, purotu Tahiti 2023.

Piahia i te 24/06/2024 à 10:50 - Fa’arava’ihia i te 27/06/2024 à 23:15

Temanava Domingo te purotu Tahiti 2024, nāna e mono atu ia Ravahere Silloux, purotu Tahiti 2023.

Temanava Domingo te purotu Tahiti 2024

Naho’a rahi tei ‘āmui atu i te ‘āua ‘o te fare ‘oire nō Pape’ete i te pō mahana pae ra, nō teie mā’itira’a purotu Tahiti. Te tumu parau i tāpe’ahia ‘e te tōmite fa’aineine nō teie matahiti, te mau hōho’a teata mārite.

Toru hora i muri mai, te pōti’i nūmera 5, Temanava Domingo, tei matara mai. 1 mētera 80 i te roa, 22 matahiti tō Temanava Domingo, e fatu ‘ohipa ‘ona, purotu ato’a nō te ‘oire nō Puna’auia. Hope te ‘oa’oa i te fa’aro’ora’a i tōna i’oa i tāua pō mā’itira’a ra, « ‘oa’oa roa vau i teie ‘pō, māuruuru i te tā’ato’ara’a o te mau purotu i tata’u, ‘ua ‘itehia tō mātou hō’ēra’a. Ha’amāuruuru ta’a’ē ato’a ra i tō’u ‘utuāfare fēti’i tei tauturu mai iā’u e tei fa’aitoito iā’u i teie ru’i… ». Nō tōna ‘ahu, ‘ua toro mai, ‘o Teiva Domingo, tōna metua tāne, i te rima.

10 pūrotu tei tata’u i teie matahiti. I te pae hōpe’a o tāua ‘āru’i ra, ‘o Mohea Roques te mā’itihia ‘ei ‘āpe’e mātāmua, Kalani Li Chao-Itchner te piti ‘o te ‘āpe’e. ‘O Herehia Sanford te purotu Heiva 2024.

E ti’a atu o Temanava Domingo, te purotu Tahiti 2024, i te mā’itira’a purotu nō Farāni, i te ‘āva’e tītema.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a