Teahupo’o : ‘E ‘āmui atu tō te fa’aterera’a hau fenua ‘e te tōmite heiva tū’aro nui nō te pāhono ‘i te mau uiuira’a ‘a te ta’ata

Publié le

Rahi te mau uiuira'a 'a te huira'atira nō Teahupo'o 'i ni'a 'i te heiva nui nō te tū'aro 'o te fa'atupuhia 'i tō rātou mata'eina'a. Te tumu 'ia te fa'atera'a nō te fenua 'e te tōmite ta'uru'a 'e fa'atupu ai hō'ē rurura'a 'a mahana pae.

Piahia i te 14/09/2023 à 17:45 - Fa’arava’ihia i te 14/09/2023 à 17:45

Rahi te mau uiuira'a 'a te huira'atira nō Teahupo'o 'i ni'a 'i te heiva nui nō te tū'aro 'o te fa'atupuhia 'i tō rātou mata'eina'a. Te tumu 'ia te fa'atera'a nō te fenua 'e te tōmite ta'uru'a 'e fa'atupu ai hō'ē rurura'a 'a mahana pae.

‘E tupu tāua fārereira’a ra ‘i te mahana pae 15 nō tetepa mai te hora 5:00 ‘i te ahiahi. Te fā : « fa’a’ite ‘i te nu’ura’a ‘o te heiva nui nō te tū’aro », mai tā Nahema Temari’i, te fa’aterehau nō te tū’aro, ‘i pūhara ‘i ni’a ‘i tāna ‘api natirara.

Te araira’a, te pārurura’a, te arutaimāreva, te mau patura’a rau, te pa’epa’e ‘o te tōmite hi’opo’a… ‘e tae tino atu te peretiteni Moetai Brotherson, te mau fa’aterehau Nahema Temari’i ‘e Jordy Chan, nō te pāhono ‘i te mau uiuira’a ‘a te huira’atira.

‘Ua tarēnahia te mau tata’ura’a hōrue nō te heiva nui tū’aro ‘i te ‘āva’e tiurai matahiti 2024 ‘i Teahupoo. ‘Ua api te mau nohora’a ‘utuāfare ‘i tāua pu’etau ra.

HA’AMĀRAMARAMARA’A

Rurura’a huira’atira Teahupoo 2024
Mahana pae 15 nō tetepa ‘i te hora 5:00 ‘i te ahiahi
Fare tū’aro nō Teahupo’o

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son