Te tae atu nei ‘o Macron ‘i te fenua Taratoni nō te fa’aho’i mai i te hau

Publié le

'Ua tāpae te peretiteni Emmanuel Macron i te fenua Taratoni. Te fā, fa'aho'i mai i te te hau i mua i te mau fa'ahuehuera'a tei ha'amata hō'ē hepetoma hau i teie nei.

Piahia i te 22/05/2024 à 17:22 - Fa’arava’ihia i te 22/05/2024 à 17:22

'Ua tāpae te peretiteni Emmanuel Macron i te fenua Taratoni. Te fā, fa'aho'i mai i te te hau i mua i te mau fa'ahuehuera'a tei ha'amata hō'ē hepetoma hau i teie nei.

I te ārea nō te hora 8h20 i teie nei po’ipo’i, te manureva o te peretiteni i te taura’a atu i Nouméa. I tōna taera’a atu, ‘ua fārerei ‘ona i te mau ti’a mā’iti, te mau ti’a e au i te fa’ahotura’a ‘e tae noa atu i te tōmitēra teitei.

Nā roto i teie nei tere, ‘e ha’amau ato’a o Emmanuel Macron hō’ē pupu ‘ohipa o te fa’aea ‘i Noumea e tae atu i te taime a ho’i mai ai te hau ‘e « ia nehenehe te mau tau’ara’a parau ‘ia tupu », i te reo ‘o te fa’aterehau nui mātāmua, Gabriel Attal, i mua i te ‘āpo’ora’a hui to’ofa.

Iva mahana i muri mai te ha’amatara’a te mau huehuera’a, te fa’aara ra te tōmitēra teitei, Louis Le Franc, i te pāpa’i ve’a AFP, « ‘aita e taupupūra’a i ‘itehia i te pō i mā’iri a’e nei ». I ni’a i te taera’a mai o te peretiteni Macron, ‘ua ha’apāpū mai ‘oia « e mea fa’ari’i maita’ihia ‘e nā pae e piti. ‘Aita te mau vāvāhira’a ‘āpī i tupu, teie ra mea rahi te ‘ohipa ‘o tei ‘inoroa ».

Mai te ha’amatara’a te mau ‘ōrure hau, e ono ta’ata tei pohe i rotopū ‘ia rātou e piti mūto’i farāni.

86 mūto’i ‘e mūto’i farāni tei pēpē, ia au i te fa’aterehau nui Dominique Faure, tei ha’apāpū ato’a i mua i te mau mero nō te ‘āpo’ora’a ‘iriti ture i te mahana toru ra, « 320 ta’ata tei tāpe’ahia ».

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son