Te mau pupu tei haru i te rē i te Heiva ‘i Tahiti 2023

Publié le

'Ua tupu te 'ōperera’a rē i te pō 13 no tiurai 'i ni’a i te tahua nō Tō'atā. 'Ua pūhara nā mero e 9 nō te tōmite hi’opo’a i tā rātou nota 'i mua nā pupu hīmene 12 e nā pupu 'ori 10.

Piahia i te 18/07/2023 à 14:55 - Fa’arava’ihia i te 18/07/2023 à 14:55

'Ua tupu te 'ōperera’a rē i te pō 13 no tiurai 'i ni’a i te tahua nō Tō'atā. 'Ua pūhara nā mero e 9 nō te tōmite hi’opo’a i tā rātou nota 'i mua nā pupu hīmene 12 e nā pupu 'ori 10.

I te tuha’a nō te hīmene e 4 rē tei haruhia mai e te pupu Tamari’i Rapa, tei iana ato’a te rē mātāmua nō te ra’atira ti’ati’a hīmene. ‘Aita ‘o Pierrot Faraire ‘i huna ‘i tōna mana’o ‘oa’oa, ‘ua tahe te roi mata, e ‘ua fa’ata’a oia i teie rē nā te fenua nō Rapa.

70 rahira’a ta’ata ‘i roto ‘i te pupu Tamari’i Rapa e mau ta’ata tumu ana’e nō Rapa. E mai te ‘āva’e fepuare tō râtou ha’amatara’a ‘i te fa’aineine.

Mā’itihia ‘ei tāne ‘ori roa a’e nō teie Heiva 2023, ‘o Marama Ariipeu-Tirador nō te pupu ‘O Tahiti e. ‘I mua ‘i teie rē ‘i noa’a iāna rahi te ‘oa’oa, ‘inaha e ‘ere ‘i te mea ‘ōhie. Te nā’ō ra ‘o Marama « te mea i fa’ata’a’ē ia’u e te tahi atu mau tāne ‘ori, ‘i ni’a i te tahua nō To’atā, ‘ua hanihia vau ‘i te here ‘autaea’era’a ‘o tā’u pupu. ‘I te taime a fa’ahitihia ‘i tō’u io’a, ‘ua ta’i vau ‘i te vahi tauira’a ‘ahu, ‘ua ‘ite vau e ‘ua turu-pāpū-hia vau e tā’u pupu, mea ‘oa’oa roa ».

‘Āre’a nō te vahine ‘ori roa a’e nō teie Heiva 2023, ‘ua haruhia mai ia e Maheana Atapo nō te pupu ‘Ori i Tahiti. Te nā’ō ra ‘o Maheana,  » ‘ua ha’amata vau ‘i te ‘ori mai te matahiti 2016 ra. ‘Oa’oa rahi tō’u ‘i teie mahana, ‘ua noa’a ia’u teie rē, ‘inaha e ‘ere ‘i te mea ‘ōhi’e. Te vai ra tō’u  orara’a ‘utuāfare, tā’u tamaiti e tō’u hoa tāne, e tīa’i raua ia’u ‘i te mau pō ato’a ‘ia hope tā’u mau  fa’aineinera’a’.

‘I roto ‘i te tuha’a no Hura Tau, Toakura tei haru ‘i te rē mātāmua, pupu teie arata’ihia e Mateata Legayic. ‘Ua ha’apāpū ‘o Mateata e 4 ava’e tō rātou fa’aineinera’a e ‘aita ‘i ‘ōhie, ‘inaha te vai ra te mau taure’are’a ‘āpī i roto i teie pupu, te vai ra mea ‘aravehi  te ‘ori e te vai ra e ‘a tahi ra ‘a ‘ori ai, tītauhia e fa’atano te arata’ira’a. Te pūpū nei te pupu Toakura teie rē nā te fenua e te nūna’a.  

Nō te pupu ‘Ori ‘i Tahiti, 4 rē tei haruhia mai e ana. Te ti’ara’a 2 nō te tata’ura’a Hura Tau, ‘āpe’ehia ‘i te ti’ara’a 3 te pupu ‘O Tahiti E. Pupu tei haru ato’a mai ‘i te ti’ara’a mātāmua nō te ta’ata pāpa’i e te rē mātāmua nō te pā’ō’ā e te tuha’a nō te hivinau.

Te mau hōho’a nō te ‘āru’i ‘ōperera’a rē

LAURÉATS

DANSE :

Catégorie Hura Tau
– 1er prix : Toakura
– 2e prix : Ori i Tahiti
– 3e prix : O Tahiti E

Catégorie Hura Ava Tau
– 1er prix : Manohiva
– 2e prix : Tamariki Makemo –
3e prix : Tamarii Auti Rurutu

Meilleur danseur
– 1er prix : Marama Ariipeu-Tirador
– 2e prix : Mahiti Pepehau –
3e prix : Teiva Maino

Meilleure danseuse
– 1er prix : Maheana Atapo
– 2e prix : Tahia Cambet
– 3e prix : Haïde Faatauira

Prix à la discretion du jury
1er prix : Orchestre d’accompagnement (Toakura)
2e prix : O’tea Vahine « Te Taura’ao » (Toakura)
3e prix : Encouragement pour la jeunesse (O Tamarii Afareaitu)

Plus beau costume
Costume Hura Nui : Tamariki Makemo
Costume végétal : Ori i Tahiti

Meilleur orchestre
Imposé : Ori i Tahiti
Création : 1er prix : Ori i Tahiti
– 2e prix : Manohiva
– 3e prix : O Tamarii Afareaitu

Meilleur auteur : Jacky Brillant (Te Ohi’u Maeva)

Meilleur compositeur – O Tahiti E

Meilleur Ra’atira Ti’ati’a – Adjaël Tiaipoi (Manohiva)

Meilleur ‘aparima – Aparima final « Teie ta u poroi iti. Parahi » (Ori i Tahiti)

Meilleur ‘Ote’a – Otea Tane (Ori i Tahiti)

Meilleur Pa’o’a – Hivinau – O Tahiti ECHANT :

Tarava Tahiti
– 1er prix : Reo Papara
– 2e prix : AS Tamarii Mataiea
– 3e prix : Tamarii Teahupo’o

Tarava Raromatai
– 1er prix : Tamarii Mahina
– 2e prix : Taru’u
– 3e prix : Tamari’i Tipaerui

Tarava tuha’a pae
– 1er prix :Tamariki Rapa
– 2e prix : Tamanui Apato’a No Papara –
3e prix : Tamarii Auti Rurutu

Himene ru’au
– 1er prix : Taru’u
– 2e prix : Tamriki Rapa
– 3e prix : Reo Papara

Ute Paripari
– 1er prix : O Tamarii Afareaitu
– 2e prix : Taru’u
– 3e prix : AS Tamarii Mataiea

Himene Ai’a
– 1er prix : Tamariki Rapa
– 2e prix : Taru’u
– 3e prix : O Tamarii Afareaitu

Grand prix : Reo Papara

Meilleur auteur : Yann Paa (Taru’u)

Meilleur compositeur
: Dayna Tavaearii (Taru’u)

Meilleur Ra’atira Ti’ati’a Himene
: Pierrot Faraire (Tamariki Rapa)

Meilleur costume
: Tamariki Rapa

> (Re)voir toutes les prestations du Heiva 2022 en cliquant ICI

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son