Te kakano, i’a fa’ahiahia ‘i Makemo

Publié le

'I te mau matahiti ato'a 'e topa te kakano 'i te fenua nō Makemo. Nā teie i'a 'e huti mai 'i te mau i'a rahi, mai te pā'aihere, te va'u, 'aore ra te papahi. Titauhia e pāruru te kakano 'eiaha 'e ha'amāu'a, 'inaha 'e 'īna'i teie 'e tauturu rā 'i te orara'a 'o te mau 'utuāfare nō Makemo.

Piahia i te 21/07/2023 à 19:00 - Fa’arava’ihia i te 21/07/2023 à 16:35

'I te mau matahiti ato'a 'e topa te kakano 'i te fenua nō Makemo. Nā teie i'a 'e huti mai 'i te mau i'a rahi, mai te pā'aihere, te va'u, 'aore ra te papahi. Titauhia e pāruru te kakano 'eiaha 'e ha'amāu'a, 'inaha 'e 'īna'i teie 'e tauturu rā 'i te orara'a 'o te mau 'utuāfare nō Makemo.

‘I te motu nō Makemo, pi’i-ato’a-hia Te Paritua ‘e ‘aore rā Rangikemo ‘i te mātāmua rā, ‘eita te huira’atira ‘e pohe ‘i te po’ia, ‘e’ita ato’a ‘e ‘ere ‘i te ‘īna’i ‘inaha ‘e miti te ‘āua fa’a’ati nei ‘i teie motu. ‘I te mau mahana ato’a ‘e ti’a te ta’ata ‘i te pae tahatai ‘aore ra ‘i ni’a i te uahu ‘e tā rātou pōtaro « nylon » ‘aore rā te ‘ā’ira nō te pūtōtōra’a, ‘e rau te huru i’a e ‘amu nei. Nō Kirianu Malardé  » tei ‘i’ō nei te ‘āfata mā’a ‘a te huira’atira. ‘I’ō nei ‘oe ‘e haere mai ai ‘e ti’i ‘i tā ‘oe mā’a nō te tāmā’a. ‘E’ita ‘oe ‘e haere ‘i te vāhi atea. Mai te mea te vai rā teie i’a ‘i tātahi nei, ‘e piri mai te mau pā’aihere…’e haere ato’a mai te va’u, te papahi, te papahi rarahi. ‘E tae roa mai rātou ‘i’ō nei, mea pupuhihia rātou ‘e te mau taure’are’a. Io mātou ‘e parauhia teie i’a ‘e kakano, ‘i Tahiti ‘e ature, mea pinepine teie i’a ‘i teie vāhi, tera mea ‘aita ‘e rave-‘ino-hia… »

I te uahu te feia tai’a no Makemo ‘e tā rātou ‘ā’ira

‘I te reo noa ā ‘o Kirianu, titauhia ‘i te huira’atira ‘e ‘atu’atu maita’i teie ‘īna’i, ‘eiaha ‘e ha’amāu’a. « Mai te mea, ‘e haere mai te ta’ata ‘e tu’u ‘i te ‘ūpe’a, taparahi roa, ‘e’ita ‘e pau ia rātou ‘i te ‘amu mea fa’aru’e, ‘i’ō te i’a ‘e fa’atea ai. Mai te mea, haere noa mai ‘oe ‘e tautai nō te tāmā’a ‘e fa’a’ea noa te i’a ‘i’ō nei. Tera te peu ‘e te parau ‘o ha’api’ihia mātou . ‘Eiaha ‘e rave ‘ino te i’a…ha’api’i-ato’a-hia te feia ‘āpī. Tai’a noa nō te tāmā’a. Mai te mea ‘e rava’i nō teie po’ipo’i ‘e ‘āraua’e avatea, te reira ihoa ia, ‘āraua’e ahiahi, ho’i fa’ahou mai ai ».

Te hia’ai ‘o teie tamari’i nō Makemo, ‘eiaha teie pātere mā’a ia rave-‘ino-hia, ‘ia pāruruhia ra nō te mau u’i nō ananahi. Ia ‘ore teie ‘īna’i ‘ia mou.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son