Te fāri’ira’a manihini, ‘imira’a pāpū nā tō Matuita mā

Publié le

E piti pāhi uta rātere e haere tāmau nei 'i Matuita mā. 'Ua riro te reira 'ei 'imira'a pāpū nā te mau ta'ata e ora ra i te mau motu e tāpe'ahia atu e nā pahi e piti. 'Ei hi'ora'a, i Hiva Oa, 250 rātere e utahia nei e te pahī Paul Gauguin. E mai te mea te hiti ato'a ra te parau nō te 'ōpuara'a e ha'amau hō'ē tahua taura'a manureva nō te ara mai, 'aita ato'a te huira'atira e hina'aro roa ra 'ia 'ī te mau manihini io rātou.

Piahia i te 18/09/2023 à 20:52 - Fa’arava’ihia i te 18/09/2023 à 20:52

E piti pāhi uta rātere e haere tāmau nei 'i Matuita mā. 'Ua riro te reira 'ei 'imira'a pāpū nā te mau ta'ata e ora ra i te mau motu e tāpe'ahia atu e nā pahi e piti. 'Ei hi'ora'a, i Hiva Oa, 250 rātere e utahia nei e te pahī Paul Gauguin. E mai te mea te hiti ato'a ra te parau nō te 'ōpuara'a e ha'amau hō'ē tahua taura'a manureva nō te ara mai, 'aita ato'a te huira'atira e hina'aro roa ra 'ia 'ī te mau manihini io rātou.

Hō’ē taime i te ‘āva’e, e tipae atu te pahī Paul Gauguin ‘i Atu’ona, 250 horopatete tāna e uta tāmau nei. Mau ta’ata e imi ra i te mau ‘ohipa ‘āpī tei ‘ore ā e orahia e rātou. ‘Ua ineine te mau ta’ata e rohi ra i roto i teie tuha’a nō te fāri’i ‘ia rātou.

« Mea faufa’a roa nō te fa’arava’ira’a faufa’a e nō te huira’atira ihoa ra. Nō te rahira’a, e imira’a moni hau atu i tā rātou ‘ohipa », i te reo ‘o Aniata Kimitete, vahine fa’aori e uta ta’ata. Pū’oihia mai ‘e Humukohea Kaimuko, fatu pū hopura’a ‘opūpū. « Ei hi’ora’a, e nehenehe hō’ē ta’ata e ohipa i roto i tāna fa’a’apu, ia oti, farui mai ai i ni’a i te fa’ana’anataera’a i te mau rātere ».

Mai ia Humu rāua ‘o Aniata, te rahi noa atu ra te mau taure’a Matuita e ‘ohipa ra i roto i te fāri’ira’a manihini. Nō Aniata nei, tei nā motu e 4 ato’a ‘ona, e tāpe’ahia atu e te pahī Gauguin, nā motu e 3 i te pae ‘apata’o e ‘i Nuku Hiva.

« Te ho’i mai ra te mau taure’a ‘i te fenua nei. Rahi noa atu ā te manihini, maita’i ato’a ia nō mātou. ‘Aita ato’a ra mātou e hina’aro ‘ia rahi roa ato’a mai terā e ‘itehia ra i te tahi atu mau fenua », i te hi’ora’a a Aniata.

I roto i tōna tere ‘i Pōrīnetia nei, ‘ua ha’apāpū te fa’aterehau nui nō te aramoana, ‘o Gérald Darmanin, e ravehia te mau tītorotorora’a nō te ‘ōpuara’a e ha’amau hō’ē tahua taura’a manureva. Hau atu, te ti’aturi-ato’a-hia ra e ia ō atu ‘o Matuita mā i ni’a i te tāpura faufa’a tupuna a te UNESCO.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son