Te fare tāvirira’a ‘a Pāpā Sari

Publié le

I te fenua Ra'iātea te vai ra hō'ē ta'ata tei tu'i te ro'o, 'o pāpā Sari tōna i'oa. 'Ua hau 'i te pae 'ahuru matahiti 'i roto 'i te fa'a'ana'anataera'a 'i te fare tiurai. E ta'ata 'itehia 'ona nō te fa'a'ārearea, 'i te ta'ata 'ia haere mai 'i tāne fare tāvirira'a i 'Uturoa.

Piahia i te 18/07/2023 à 18:22 - Fa’arava’ihia i te 19/07/2023 à 10:09

I te fenua Ra'iātea te vai ra hō'ē ta'ata tei tu'i te ro'o, 'o pāpā Sari tōna i'oa. 'Ua hau 'i te pae 'ahuru matahiti 'i roto 'i te fa'a'ana'anataera'a 'i te fare tiurai. E ta'ata 'itehia 'ona nō te fa'a'ārearea, 'i te ta'ata 'ia haere mai 'i tāne fare tāvirira'a i 'Uturoa.

‘I te tomora’a ihoa ‘i te fare tiurai nei, ‘e fa’aro’ohia tōna reo ‘e tāna parau hō’ata, ‘ō pāpā Sari e tāna tāvirira’a. I ni’a i teie mahora, ‘ua ‘ite ihoa ‘o pāpā Sari i te ‘ume mai te mau ta’ata. Hau ‘i te pae ‘āhuru matahiti ‘oia ‘i roto ‘i tāna fare tāvirira’a, nāna ‘e fa’a’ata’ata ‘i te fare Tiurai nō Uturoa. « Tai’o noa ‘oe 11 matahiti te ha’amatara’a mai, mea ‘āpī roa māmā. Nō te mea te ‘ohipa tiurai, e ‘ohipa terā ‘e ‘ua pa’ari mātou, mai tō mātou pāpā ‘e ua pa’ari mātou. ‘E te pa’arira’a mai, terā ia tā ‘oe ‘e ‘ite rā » te reo teie ‘o pāpā Sari.

‘I te fare tāviriraa ‘a pāpā Sari e pae ‘āhuru farāne te tīteti tāvirira’a. Te mā’a, te ‘ahu ta’oto ‘o te tahi teie ‘o te mau rē, mai te mea na’ina’i ‘e haere roa atu ‘i ni’a ‘i te pereo’o ta’ata’ahi uira. Ia hi’o hia rā te mau ta’ata, nō pāpā Sari rātou ‘i haere mai ai.

« E ta’ata faufa’a ato’a ‘ona ‘i roto i te parau ‘o te tiurai…mea ‘ārearea roa ‘o pāpā Sari… ‘ia fa’a’ata’ata ‘o pāpā Sari ‘e ta’atahia ‘ihoa » te reo teie ‘o te ta’ata.

64 matahiti tō pāpā Sari, ‘aita tāna paraparau ‘e tāna ‘ohipa fa’a’ārearea i tāui noa a’e. ‘Ua mātau roa i tāna ‘ohipa, nōna  » ‘aita ‘e rāve’a, tei roto teie ‘ohipa ‘i te toto »

« All right, cool all right, ‘eiaha ‘e tūra’ira’i māmā mā, tāhinu fa’ahou » mau parau fa’aro’o pinepinehia nō roto mai ‘ia pāpā Sari. ‘Eita tōna parau e mou.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a