Ta’upiti Tahiti : fa’aoraora fa’ahou i te faufa’a tupuna ‘e te ta’ere mā’ohi i te 23 nō tetepa i Motu Ovini

Publié le

Mai te mea te hina'aro ra 'outou i te ha'api'i i te fa'aineine i te tapa, i te hīmene e 'aore rā e ha'api'i i te tā'iri i te tō'ere, 'a tāpapa atu i Motu Ovini. E fa'ari'ihia mai 'outou e te mau ti'a rautī nō te pū 'Arioi.

Piahia i te 20/09/2023 à 18:32 - Fa’arava’ihia i te 21/09/2023 à 23:33

Mai te mea te hina'aro ra 'outou i te ha'api'i i te fa'aineine i te tapa, i te hīmene e 'aore rā e ha'api'i i te tā'iri i te tō'ere, 'a tāpapa atu i Motu Ovini. E fa'ari'ihia mai 'outou e te mau ti'a rautī nō te pū 'Arioi.

I Huahine teie mau fārereira’a i te fa’atupura’ahia i te matahiti i mā’iri a’e nei. ‘Ua hina’aro te pū ‘Arioi e tāpiti i teie nei fa’anahora’a, i Tahiti nei ra i teie haerera’a. I te ‘āva’e nō ‘ātete a’e nei, e 2 mahana tei tarēnahia e ana nō te fa’ari’i i te mau tamari’i nō te mau tuha’a ‘oire nō Papara. Rāve’a nō te fa’a’ite atu e ia ora ato’a rātou i te mau tāpura ‘ohipa e au i te ta’ere mā’ohi.

« FA’ATORO I TE MAU A’A O TE MAU TUPUNA NŌ TE U’I NŌ ANANAHI »

Te fā e tītauhia ra e Hinatea Colombani, te ra’atira o te pū ‘Arioi oia ho’i « mea nā roto i te orara’a i tō tātou ‘Ā’ai ‘e tā tātou mau peu tumu e nehenehe ai e fa’atoro i te mau a’a o te mau tupuna nō te u’i nō ananahi. » Te tumu ia ‘ona i mana’o ai e fa’a’ā’ano atu ā i te ta’upiti i te tā’ato’ara’a i te 23 nō tetepa i Motu Ovini i Mataiea.

Te mau tāpura ‘ohipa o te ta’upiti ‘Arioi :

Hīmene : te ta’a’ēra’a o te mau hīmene
Rohipehe :
te mau ‘upa o te fenua nei mai te tō’ere
Tapa :
ha’api’i nahea i te fa’aineine i te tapa
Hā’une :
hā’unera’a hei nī’au

HA’AMĀRAMARAMARA’A

Ta’upiti ‘Arioi
Mahana mā’a 23 nō tetepa
Motu Ovini
Mai te hora 12 i te avatea
Tomora’a tāmoni ‘ore

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a