Tata’ura’a hoera’a kau ‘i Maupiti

Publié le

Te tata'ura'a hoera'a kau, Tū'aro mā'ohi 'e fa'atupuhia 'i Maupiti 'a 15 matahiti 'i teie nei. Rāve'a fa'a'ana'anataera'a nā te huira'atira.

Piahia i te 21/07/2023 à 15:56 - Fa’arava’ihia i te 21/07/2023 à 15:56

Te tata'ura'a hoera'a kau, Tū'aro mā'ohi 'e fa'atupuhia 'i Maupiti 'a 15 matahiti 'i teie nei. Rāve'a fa'a'ana'anataera'a nā te huira'atira.

‘I te fenua Maupiti, ‘ia oti te hutira’a reva ‘e te porotēra’a nō te 14 nō tiurai ‘e fa’atupuhia ‘e tō te ‘apo’ora’a ‘oire ‘e toru mahana nā mua atu, ‘e fa’anaho te tōmite Heiva nō Maupiti ‘i tāna tū’aro mā’ohi mai te tata’uraa hoera’a kau. ‘I teie mātahiti, ‘e toru pupu tāne ‘e ‘e toru pupu vāhine tei tata’u, ‘āhuru rahira’a ta’ata ‘i ni’a ‘i te kau. ‘Ua hoe rātou ‘i te ateara’a ‘e pae hānere metera. ‘A ‘ahuru mā pae mātahiti ‘i teie nei teie tata’ura’a ‘i te fa’atupura’ahia.

« Fa’atupuhia anei ihoa te mau hoera’a kau mai te matahiti 2008 ‘e tae roa mai ā ‘i teie nei. Nehenehe ‘e parau ē, fatata ri’i atu tātou ‘i te piti ‘āhuru matahiti tō tātou fa’atupu-noa-ra’a ‘i te hoera’a kau ‘i te Heiva Tiurai » te reo teie ‘o te peretiteni tomite Heiva ‘o Vincent Tetauira.

Hou a’e rā ‘a tupu ai te tata’ura’a, tītauhia ‘i te mau fatu kau ‘e tātara ‘i te mātini, te ‘ohipa ia ‘i ravehia ‘e te fatu ‘o « Tauhani » mā te pāhono ‘i te uira’a ‘o tā mātou ti’a ‘i Maupiti.

« Teie ia vāvāhihia nei…tātara pa’i nō teie hoera’a kau. Nō reira, teie kau fa’aineinehia rā, nō Farauru, nō reira, mahana rahi ‘oa’oa, fa’ahiahia, fa’a’ana’anataera’a ni’a ‘i te fenua nei fa’anahohia ‘e te tomite Heiva. Terā rā, ia hi’o ana’e au ‘i te feia hoe, ‘ua ahu roa, pārahirahi noa mai ai, tīa’ia’i noa mai ai ‘ia ineine tō rātou kau. Nō reira, poro’i atu ra vau ‘i tetahi mau pupu, fa’aitoito ‘i te a’ua’u mai, nō te mea, ‘aita ā teie pupu ‘i pau a’e nei, teie paha mahana ‘e pau ai ».

‘I muri mai te tata’ura’a, ‘ua fa’anaho-ato’a-hia ‘i te hoera’a va’a hō’ē, tā te vahine ‘e te tāne. Hōro’ahia te fa’arevara’a ‘i te uahu, hoe atu ai ‘i Paetaha ‘i te ateara’a ‘e toru kirometera. Nō te feia ‘apī nō Maupiti, ‘aita atu ‘e hia’ai, ‘ia nehenehe ato’a rātou ‘e haere ‘i rapae nō te fa’a’ite ‘i tō rātou ‘aravehi ‘i roto ‘i te tū’aro mā’ohi.

« Nō teie mahana mea fa’ahiahia roa nā’u teie hoera’a, te tuora’ahia mai te mau taure’are’a ‘e haere ‘e hoe… teie nei te ha’amāuruuru nei au ‘i te tōmite Heiva ‘e pauroa te mau ta’ata ‘i fa’anaho mai ‘i teie tū’aro mā’ohi. ‘E tā’u ‘e hina’aro rā, ‘ia tauturu mai te tomite ‘aore rā te fa’aterera’a nō Maupiti, ‘ia nehenehe te taure’are’a nō teie nei motu ‘ia haere nā rāpae nō te mau tata’ura’a tū’aro mā’ohi. ‘E ia fa’aitoito, ‘a tomo mai  » te anira’a ‘a Heiarii Vaiho, ta’ata hoe va’a nō Maupiti.

‘I te pae ‘o te tomite heiva, ti’ahia mai ‘e Vincent Tetauira, nōna  » te va’a hō’ē mai tei mātarohia, ‘aita ‘e tā’ōti’ara’a ‘i te matahiti, mai te faito 13 ‘e tae atu ‘i te feia pa’ari. ‘Ia ‘āmui nō te hoera’a, te tāne ‘e te vahine ».

‘I te pae hope’a, ‘o Lucky te ‘aito hoe va’a nō te tuha’a ‘a te mau tāne, ‘o Rose nō te mau vāhine. Are’a nō te tata’ura’a hoera’a kau, te pupu vāhine Fariu tei haru ‘i te rē mātāmua. Te pupu Papavai nō te mau tāne.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son