Reo : ‘ua matara te heiva Parau ti’amā

Publié le

Parau ti'amā, heiva mātāmua nō te reo mā'ohi, mau fārereira'a tei ha'amata 'i teie nei mahana.

Piahia i te 01/09/2023 à 17:26 - Fa’arava’ihia i te 01/09/2023 à 17:26

Parau ti'amā, heiva mātāmua nō te reo mā'ohi, mau fārereira'a tei ha'amata 'i teie nei mahana.

Ha’afaufa’a ‘i te reo mā’ohi : te tumu ia ‘o teie nei heiva mātāmua Parau ti’amā, tei ha’amata ‘i teie nei mahana pae ‘e tae atu ‘a tāpati ‘i te Fare Tauhiti Nui.

‘I roto ‘i tāna ‘ōrerora’a, ‘ua vauvau mai te mono peretiteni Eliana Tevahitua, fa’aterehau ‘e tī’a’au rā ‘i te hīro’a tumu, te fā ‘o teie nei mau fārereira’a tarēnahia ‘i ni’a ‘i te roara’a ‘e 3 mahana. ‘I tāna hi’ora’a, ‘e tano ‘de FA’A TŪ RA oia ho’i te fa’a’ōhipara’a ‘ia te mau mea ato’a nō te ha’apāpūra’a te vaira’a mau ‘o tō tātou mau reo.

‘Ua fa’aha’amana’o mai te fa’aterehau ‘i te hīa’ai tūtonu ‘o te fa’aterera’a nō te fenua nō te hōro’a hō’eā ti’ara’a tō te reo mā’ohi ‘i te reo farāni. Te ‘ōpua ato’a ra te mono peretiteni ‘e ha’amau hō’ē pū ‘e ‘āmui ‘i te mau reo ato’a ‘e fa’a’ōhipahia ra ‘i te fenua nei, nā reira ato’a ‘e ‘ia fa’ahepohia tō rātou mau fa’a’ōhipara’a nō te mau parau pia ‘e te mau paruai.

Rau te mau fārereira’a tei fa’anahohia mai nō teie nei heiva Parau ti’amā :

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a