Puna’auia : ‘ōpanihia te hopura’a miti i te tai roto nō Ta’apuna

Publié le

Piahia i te 18/09/2023 à 16:13 - Fa’arava’ihia i te 18/09/2023 à 17:06

Parau nō roto mai i te ‘āpo’ora’a ‘oire nō Punaauia teie ‘e fa’aara nei e ‘ua fati te fa’atorora’a pape ‘a te taiete Vaitama ‘e tī’ā’au ra i te tamāra’a i te pape vi’ivi’i. Te tumu ia te ‘oire i fa’aoti ai ‘e ‘ōpani i te hopura’a miti i Ta’apuna.

‘Ōpanihia ‘e hopu i te miti i tai noa atu i te fare ‘oire, hō’ē ā i mua atu i te hotēra Te Moana, nā reira ato’a i te ava…

‘E ravehia te mau hi’opo’ara’a ‘o te huru ‘o te miti hou ‘a fa’ati’a-fa’ahou-hia ai te hopura’a miti.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a