Tōmite 4 a te hau ‘āmui : nō te pae iti, « ‘aita e ‘ohipa ‘āpī »

Publié le

'I muri a'e i te 'ōrerora'a a Moetai Brotherson 'e te mau mero nō te Tāvini huira'atira i te hau 'āmui, te uiui ra te mana'o o te pae pāto'i. Mai te mea te ha'apoupou nei 'o Tepuaraurii Teriitahi 'inaha 'aita te hau nui i taui i tōna mana'o, 'āre'a ra nō te toe'a, nōna 'aita e 'ohipa 'āpī. Nō Nicole Sanquer, 'e riro i te mau 'ume'umera'a i rotopū i te peretiteni nō Pōrīnetia e te mau ti'a nō te Tāvini fa'ataupupu i te mau 'aitauira'a 'e te hau nui.

Piahia i te 05/10/2023 à 0:58 - Fa’arava’ihia i te 05/10/2023 à 23:06

'I muri a'e i te 'ōrerora'a a Moetai Brotherson 'e te mau mero nō te Tāvini huira'atira i te hau 'āmui, te uiui ra te mana'o o te pae pāto'i. Mai te mea te ha'apoupou nei 'o Tepuaraurii Teriitahi 'inaha 'aita te hau nui i taui i tōna mana'o, 'āre'a ra nō te toe'a, nōna 'aita e 'ohipa 'āpī. Nō Nicole Sanquer, 'e riro i te mau 'ume'umera'a i rotopū i te peretiteni nō Pōrīnetia e te mau ti'a nō te Tāvini fa'ataupupu i te mau 'aitauira'a 'e te hau nui.

Nō te Tapura Huira’atira, Tepuaraurii Teriitahi, te ‘oa’oa nei i te ‘orera’a te hau nui i taui i tōna mana’o, i te rurura’a a te tōmite 4 : « ‘Ua pi’i tūtonu mātou e ‘ia tātarahia ‘o Pōrīnetia mai ni’a mai i te tāpura a te hau ‘āmui. I te mau matahiti i mā’iri a’e nei, ‘aita te hau nui e tāpapa atu na i teie nei rurura’a. Nō te taime mātāmua ‘ua pārahi ato’a atu ‘ona, ‘aita ra tāna fa’aotira’a i taui. Te fa’aite ra terā e te hina’aro ra te hau farāni ‘ia tupu noa te mau ‘aitauira’a i rotopū iana ‘e o Pōrīnetia ‘eiaha ra e te hau ‘āmui.

‘Aita ‘o A here ia Pōrīnetia i tāu’a rahi te ‘ohipa e tupu ra i te hau ‘āmui :« I roto i te hi’ora’a a A here ia Pōrīnetia, ‘e’ita te hau ‘āmui e nehenehe e tauturu i te fenua nō te ‘ohipa rū nō te huira’atira, nō teie mau tārifa teitei maita’i », i te reo ‘o Nicole Sanquer. I ni’a i te ‘ōrerora’a a te ti’a hau nō te hau nui « mea pāpū, ‘aita te hau farāni i taui i te ‘avei’a« .

Tapitapi ato’a te mana’o ‘o na mero ‘āpo’ora’a rahi, Tepuaraurii Teriitahi ‘e Nicole Sanquer nō te ta’a’ēra’a o te mau pāhonora’a a Moetai Brotherson, Oscar Temaru ‘e Antony Géros. « Te vai ra ‘e piti ta’ira’a reo. A tahi, te peretiteni no te fenua teie e ‘ite nei mai hō’ē tura’a ‘āvae mātāmua noa atu te fa’aotira’a a te hau farāni. I te tahi a’e pae, te Tāvini tei e hara’o’o i mua i te huru o te hau farāni », te reo ‘o Nicole Sanquer.

« E riro ra, ‘aita tō rātou mana’o e tū ra i ni’a i te ‘ohipa tā rātou e tīa’i ra », te mana’o ‘o Tepuaraurii Teriitahi, « te vai ra hō’ē pae, e mea ru i te fa’ati’amā, ia hi’ohia atu te peretiteni Brotherson, e au ra te hina’aro ‘ona e fa’aea noa i piha’i iho i te hau nui ».

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a