Te hina’aro nei te mau haka’iki ‘ia fa’aro’o-ato’a-hia tō rātou reo i Paris ‘e i te hau ‘āmui

Publié le

'Ua fa'atae te mau haka'iki 'o na motu e 6 nō Matuita hō'ē rata 'āmui i te pāpa'i parau rahi nō te hau 'āmui, Antonio Guterres, 'e tae noa atu 'ia Emmanuel Macron 'e Moetai Brotherson. Te tumu, te fa'a'itera'a ia e 'aita rātou e 'ite rā 'ia rātou i roto i te 'ōpuara'a e fa'ata'a'ē i te hau farāni.

Piahia i te 03/10/2023 à 20:09 - Fa’arava’ihia i te 03/10/2023 à 20:09

'Ua fa'atae te mau haka'iki 'o na motu e 6 nō Matuita hō'ē rata 'āmui i te pāpa'i parau rahi nō te hau 'āmui, Antonio Guterres, 'e tae noa atu 'ia Emmanuel Macron 'e Moetai Brotherson. Te tumu, te fa'a'itera'a ia e 'aita rātou e 'ite rā 'ia rātou i roto i te 'ōpuara'a e fa'ata'a'ē i te hau farāni.

‘Ua vauvau atu te peretiteni Moetai Brotherson ‘e te mau ti’a nō te Tāvini Huira’atira ‘e tae noa tō ‘ētārētia porotetani mā’ohi i te rurura’a a te tōmite 4 a te hau ‘āmui, nō te anira’a e ia fa’aineinehia te uiuira’a mana’o nō te fa’ati’amāra’a ia Pōrīnetia farāni. I tō rātou a’e pae, ‘ua fa’atae te mau haka’iki o nā motu e 6 nō Matuita mā, hō’ē rata i te pāpa’i parau rahi o te ONU, Antonio Guterres, nā reira ato’a ia Emmanuel Macron ‘e Moetai Brotherson.

I roto i taua rata ra, te ani nei te mau haka’iki « ia ‘itehia te ti’ara’a o te ta’amotu Matuita ma » ‘e te ha’amaura’a hō’ē tōmite ‘āmui nō taua mau tuha’a fenua ra. E riro mai oia « mai te patuhau ra te huru, i roto ia Pōrīnetia farāni, ‘ei hono i rotopū i te hau fenua ‘e te mau ‘oire nō Matuita ». Nā teie nei ia patuhau e tī’ā’au i te mau tapura ‘ohipa mai te fa’ahotura’a, te fa’ari’ira’a rātere, te mau fa’anahora’a fenua ‘e tae noa atu i te pārurura’a i te arutaimāreva.

Nā roto i te rāve’a natirara, ‘ua ha’apāpū mai te tāvana nō Nuku Hiva, Benoît Kautai, ‘e’ere teie ‘ōpuara’a a te mau haka’iki nō te « ‘fa’ata’a’ē ‘ia Pōrīnetia ». Teie ra, ia tupu te uiuira’a mana’o nō te fa’ati’amāra’a, te ani nei rātou « e ‘ia fa’ata’ahia te tai’ora’a o te mau reo ‘o te pae Matuita mā« .

« Te hina’aro nei mātou te mau haka’ihi, ‘ia fa’aro’ohia mai te reo o te nūna’a Matuita. ‘Aita mātou e ‘āfaro ra i te ‘ōpuara’a a te Tāvini, te mau fārereira’a rau, ‘e te hau Taina anei ‘e ‘aore ra te hau Marite. Mātou i Matuita, mea hau mātou ‘e te hau farāni », te mana’o o Benoît Kautai. « Te nā ‘ō rā te Tāvini nā te hau farāni e tūra’i ra ‘ia mātou. ‘Aita roa atu. ‘A fa’aea i te parau e mau pēpe hurio mātou nā te hau farāni ».

I te hi’ora’a a Benoît Kautai, ‘aita e faufa’a e haere i te fenua marite nō te uiuira’a mana’o : « eaha te faufa’a e haere i te hau ‘āmui nō te fārerei i te ti’ahau ‘o te hau farāni, ‘ērā ho’i te peretiteni hau repupiritia i Paris. ‘Aita e faufa’a i te haere i te hau ‘āmui nō te ‘aitaui ‘e te hau farāni ».

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a