Rurura’a a te tōmite 4 i te hau ‘āmui : te māuruuru nei ‘o Moetai Brotherson, te hara’o’o nei ‘o Oscar Temaru

Publié le

I New-York, 'ua tupu te fārereiraa i rotopū 'ia Pōrīnetia 'e te hau Farāni i teie mahana piti, i te rurura'a a te tōmite 4 a te hau 'āmui. Aita ra te ti’a hau nō Farāni i fa'aro'o te reo 'o na ti’a 41 no te fenua nei 'e nō Patītifa i ni'a i te mau tāmatamatara'a 'ātōmī. 'Ua ani e ia 'īritihia 'o Pōrīnetia i ni'a i te tapura o te mau fenua fa'ati’amā a te hau 'āmui.

Piahia i te 03/10/2023 à 21:22 - Fa’arava’ihia i te 03/10/2023 à 21:23

I New-York, 'ua tupu te fārereiraa i rotopū 'ia Pōrīnetia 'e te hau Farāni i teie mahana piti, i te rurura'a a te tōmite 4 a te hau 'āmui. Aita ra te ti’a hau nō Farāni i fa'aro'o te reo 'o na ti’a 41 no te fenua nei 'e nō Patītifa i ni'a i te mau tāmatamatara'a 'ātōmī. 'Ua ani e ia 'īritihia 'o Pōrīnetia i ni'a i te tapura o te mau fenua fa'ati’amā a te hau 'āmui.

« ‘Ua tupu te taui. ‘Ua tae mai te hau Farāni », teie e māuruuruhia nei ‘e Moetai Brotherson noa atu i te hi’ora’a a te ti’ahau nō te hau nui, Nicolas de Rivière, « aita e ti’ara’a tō Pōrīnetia farāni i ni’a i te tāpura ‘o te mau fenua e fa’ati’amā mai tōna tāpa’ora’ahia mai te ‘āva’e mē matahiti 2013. ‘Ua ravehia teie fa’aotira’a mā te ha’afaufa’a-‘ore nō te hau fenua nō Pōrīnetia ‘o tei mana mai ‘e tō te hau farāni « . Atira rā no Moetai Brotherson, « ‘e riro teie ‘ei ta’ahira’a mātāmua ».

I tōna a’e pae, ‘ua māuruuru ato’a te peretiteni nō te ‘āpo’ora’a rahi, Antony Géros i ni’a i te rahira’a ta’ata tei ti’a atu nō te ‘ōrerora’a i mua i te tōmite 4. « E tano i te parau, ‘ua ineine tātou nō te ‘aitaui i ni’a i te fa’ati’āmara’a ». ‘Aita te ti’a hau o te hau nui i pārahi mai i te rurura’a i te roara’a o te mau ‘ōrerora’a ‘o na ti’a 41 o te Tāvini Huira’atira e tō te ‘ētārētia porotetani mā’ohi. « Ti’aturi tātou i te parau a te atua, e fa’aea noa i roto i te hau. E arata’i i tā tātou ‘ohipa mai tei fa’anahohia e te peretiteni Oscar Temaru. Nō reira, ‘aita mātou e taiā noa atu ā te huru o te hau farāni i ni’a ‘ia tātou », i te reo ‘o Antony Géros.

Nō te peretiteni o te Tāvini Huira’atira, Oscar Temaru, tupu te hara’o’o i mua i te mau parau i vauvauhia e te ti’a hau. « Te parau nei au i te nūna’a, ‘a hi’o maita’i mai te ‘ohipa e tupu ra ‘i’o nei. Te mea e hina’arohia ra, ia roa’a hō’ē pae rahi pāpū, i te reira taime ‘e’ita e roa’a fa’ahou i te hau farāni i te tāpe’a ».

Ua tītau te ti’a hau Nicolas de Rivière i te peretiteni nō Pōrīnetia ‘e te mau ti’a nō te Tāvini Huira’atira i te hō’ē fārereira’a. ‘Ua ha’apāpū ‘o Oscar Temaru ‘e’ita ‘ona e ‘āmui atu : « ‘aita vau e hina’aro e ha’amau’a i tō’u taime. ‘Aita vau e hina’aro hō’ē tāu’ara’a parau raro a’e i te fa’anahora’a a te hau farāni. Hina’aro te hau farāni e fārerei ‘ia mātou, ‘ua ineine mātou i te fārerei raro a’e i te fa’anahora’a a te hau ‘āmui ».

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a