Mā’itira’a ‘īriti ture, piti o te hātuara’a : 18,95% rahira’a ta’ata tei mā’iti i te hora 12

Publié le

'Ua matara te mau piha mā'itira'a nō te tuha'a 2 'e 3 mai te hora 8 i teie po'ipo'i iho nei i Porinetia Farāni. Te fa'a'ite ra te nūmera i te hora 12, 'aita te ta'ata mā'iti i rahi roa atu 'ia fa'aauhia i te matahiti 2022 ra.

Piahia i te 06/07/2024 à 13:44 - Fa’arava’ihia i te 06/07/2024 à 13:44

'Ua matara te mau piha mā'itira'a nō te tuha'a 2 'e 3 mai te hora 8 i teie po'ipo'i iho nei i Porinetia Farāni. Te fa'a'ite ra te nūmera i te hora 12, 'aita te ta'ata mā'iti i rahi roa atu 'ia fa'aauhia i te matahiti 2022 ra.

‘Ua piri te nūmera i terā i matara mai i te hatuara’a piti a piti matahiti i teie nei. I teie haerera’a, 18,95% i te hora 12, 18,71% i te matahiti 2022 ra.

Tau hora e toe ra i te ta’ata nō te tuha’a piti 2 ‘e 3 nō te tāpapa atu e mā’iti. E ha’apūroro ‘o TNTV hō’ē fa’anahora’a ta’a’ē mai te hora 6 i te ahiahi i roto i te ‘āfata teata ‘e te tahua natirara. E pūharahia te mau nūmera mātāmua mai te hora 8 i te pō, ‘ia ‘ōpani te mau piha mā’itira’a hōpe’a.

Te terera’a o teie mā’itira’a i te roara’a o te mahana i’o nei

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a