Mā’itira’a ‘īriti ture nō ‘Europa 2024 : te tāpura turuhia e Macron tei mua roa i Pōrīnetia nei

Publié le

Mai te mea o te tāpura turuhia e Emmanuel Macron, "Besoin d'Europe" (41,54% o te mau reo) tei mua 'i Pōrīnetia nei nō te mā'itira'a 'īriti ture nō 'Europa, 'e'ere roa atu ia hō'ēā i te fenua Farāni. O te tāpura arata'ihia e Jordan Bardella "France Revient" tei mua roa, 20,55% o te mau reo tei roa'a iana. Teie rā, 86,1% o te ta'ata tei 'ore i tāpapa nō te mā'iti.

Piahia i te 10/06/2024 à 11:39 - Fa’arava’ihia i te 10/06/2024 à 11:39

Mai te mea o te tāpura turuhia e Emmanuel Macron, "Besoin d'Europe" (41,54% o te mau reo) tei mua 'i Pōrīnetia nei nō te mā'itira'a 'īriti ture nō 'Europa, 'e'ere roa atu ia hō'ēā i te fenua Farāni. O te tāpura arata'ihia e Jordan Bardella "France Revient" tei mua roa, 20,55% o te mau reo tei roa'a iana. Teie rā, 86,1% o te ta'ata tei 'ore i tāpapa nō te mā'iti.

I te fenua nei, 41,54% i te mau reo tei roa’a i te tāpura « Besoin d’Europe » arata’ihia e Valérie Hayer, turuhia e te Tāpura Huira’atira. I muri mai, 20,5% o te mau reo tei ia « La France Revient » turuhia e te pupu Te Nati.

6,56% te rahira’a o te mau ta’ata tei hōro’a i tō rātou ti’aturira’a i ni’a ia « Europe Ecologie », turuhia e Hei’ura Les Verts, pū’oihia mai e « France insoumise » (5,15%) ‘e « La France Fière » (5,02%).

Teie ra, e tano i te ha’apāpū e mea iti roa te ta’ata tei haere ‘i mā’iti, 13,59% ‘ia fa’aauhia i te matahiti 2019 ra tei ni’a ia i te faito 22,17%. ‘Aita tō te fenua e tāu’a rahi nei i te fa’a’āpīra’a i te mau mero ‘āpo’ora’a ‘īriti ture nō ‘Europa.

‘I mua i te tā’ato’ara’a o te mau nūmera i matara mai, ‘ua fa’aoti te peretiteni Hau Rēpūpirīta e ha’aparari i te ‘āpo’ora’a ‘īriti ture nō Farāni. Tāpa’o fa’a’ite terā, e fa’atupuhia te mau mā’itira’a ‘āpī. Te aura’a, ‘ua ‘ere nā ‘īriti ture e toru nō te fenua nei i tō rātou ti’ara’a.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son