Mā’itira’a ‘īriti ture : Moerani Frebault ‘īriti ture i roto i te tuha’a 1

Publié le

'Ua manuia 'o Moerani Frébault i roto i te hatuara'a mātāmua (54%) i mua 'ia Tematai Le Gayic (35%). 'Ua tupu te uiuira'a i te pūharara'a o te mau nūmera. Mai te mea 'ua mā'iri i te ti'a 'Āmui Tātou, 50% o te mau reo 'aita e rava'i nō te riro mai 'ei 'īriti ture. Nō te hātuara'a mātāmua, fa'ahepo te ture e te rahira'a o te mau reo tei noa'a nō roto mai ia e 25% a'e o te mau ta'ata tei tāpa'ohia. Te 'ohipa ia i tupu.

Piahia i te 30/06/2024 à 1:26 - Fa’arava’ihia i te 30/06/2024 à 1:26

'Ua manuia 'o Moerani Frébault i roto i te hatuara'a mātāmua (54%) i mua 'ia Tematai Le Gayic (35%). 'Ua tupu te uiuira'a i te pūharara'a o te mau nūmera. Mai te mea 'ua mā'iri i te ti'a 'Āmui Tātou, 50% o te mau reo 'aita e rava'i nō te riro mai 'ei 'īriti ture. Nō te hātuara'a mātāmua, fa'ahepo te ture e te rahira'a o te mau reo tei noa'a nō roto mai ia e 25% a'e o te mau ta'ata tei tāpa'ohia. Te 'ohipa ia i tupu.

Nō ha’amata noa a’e nei ‘o Moerani Frébault i roto i te orara’a poritita ‘e ‘ua manuia. I te hātuara’a mātāmuara’a ra, ‘ua mā’itihia te ti’a a ‘Āmui tātou ‘ei ‘īriti ture, 54,42% o te mau reo tei roa’a ‘iana i mua i te ‘īriti ture tahito, Tematai Le Gayic (35,49%).

Pāpa’i parau rahi nō te ‘oire nō Hiva Oa, e mau nūmera maita’i roa tei mauhia e ana i te mau motu Matuita mā.

« ‘Ua manuia te ‘āmuitahira’a o te mau pupu ‘ōtōnōmī« , te pū’ohura’a mātāmua a Edouard Fritch. I te ‘oire nō Pira’e, tei mua roa ‘o Moerani Frébault (64.79%), noa atu 53,57% o te mau ta’ata tei ‘ore i haere e mā’iti. I reira, 23,02% te mau reo nā Tematai Le Gayic. « Te ha’amāuruuru nei au i te mau ta’ata tei hōro’a mai i tō rātou ti’aturira’a. ‘Ua ‘itehia te pūai o te ‘āmuitahira’a o te mau pupu ‘ōtōnōmī », i te reo ‘o Moerani Frébault.

‘I Pape’ete, i reira ato’a, tei mua ‘o Moerani Frébault, 52% tei mā’iti iana. I te hi’ora’a a Michel Buillard « e taure’a teie, tei haere i te ha’api’ira’a, pāpū i te reo farāni. Nā teie mau taure’a e amo mai i te pupu ‘ananahi ».

‘Ia hi’ohia te ‘āna’ira’a i roto i te tahi atu mau ‘oire o te tuha’a 1, Moerani Frébault tei mua ia Tematai Le Gayic, ‘āpe’ehia mai e James Heaux (5,97%) ‘e Jacky Bryant (4,10%).

Moerani Frébault mā’itihia ‘īriti ture nō te tuha’a 1

‘Ei fa’aha’amana’ora’a, 23,94% tei roa’a ia Tematai Le Gayic i te hātuara’a mātāmua i te matahiti 2022, muri mai ia Nicole Bouteau (34,53%). ‘Āre’a ra i te piti o te hātuara’a, 50,9% o te mau ta’ata ‘i mā’iti ‘iana, i riro mai ai ‘ei ‘īriti ture.

« Mea pāpū te parahira’a o te ‘ōtōnōmī i roto i te tuha’a 1. Teie rā, te ‘itehia ra e ‘ua tāta’i piti te rahira’a tei roa’a mai i’au ia hi’ohia i te matahiti 2022 ra. ‘Ua hopoi au hō’ē poro’i ‘ia Moerani Frebault nō te ha’apoupou ‘iana. I teie nei, e tano i te Tāvini e hi’o eaha te ha’api’ira’a e tāpe’a mai », te reo pū’ohura’a a Temata’i Le Gayic.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a