Mā’itira’a ‘īriti ture : 18.04% o te mau ta’ata tei mā’iti i te hora 12 i Pōrīnetia nei

Publié le

Teie te ta'io mahana tei tāpe'ahia nō te hātuara'a mātāmua nō te mā'itira'a 'īriti ture. I te hora 12, 18.04% ta'ata tei mā'iti.

Piahia i te 29/06/2024 à 12:57 - Fa’arava’ihia i te 29/06/2024 à 13:40

Teie te ta'io mahana tei tāpe'ahia nō te hātuara'a mātāmua nō te mā'itira'a 'īriti ture. I te hora 12, 18.04% ta'ata tei mā'iti.

‘Ia hi’ohia i te matahiti 2022 ra, mea rahi a’e te ta’ata tei haere atu i mā’iti i tāua hora ra : 18.04% (2024) – 15.83% (2022).

E ‘opani te mau piha mā’itira’a hōpe’a i te hora 8 i te pō i te fenua nei. ‘Ua fa’aineine ‘o TNTV hō’ē fa’anahora’a ta’a’ē i ni’a i te hātuara’a mātāmua mai te hora 6 nā roto i te ‘āfata teata ‘e te tahua natirara.

Te mau parau ‘āpī i te roara’a o teie nei mahana nā roto i te rāve’a liveblog i’o nei

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a