E fa’a’ore hia te Tute Tōtiare i te mahana mātāmua no ‘Ātopa

Publié le

I roto i te tau Poritita ra'a , ua faahiti te Tavini Huiraatira e fa'a'ore maru noa hia te Tute Tōtiare , tera ra i roto i te rurura'a a te mau mero no te 'āpô'ora'a rahi tei tupu i te mahana toru ra , ua ha'apāpū te peretetini Moetai Brotherson , i te taio matamua no 'Ātopa teie tute e tātara roa hia'i , fa'aotira'a teie e fa'atupu i te uiuira'a i roto i to te pae Patoi

Publié le 14/07/2023 à 12:38 - Mise à jour le 17/07/2023 à 14:18

I roto i te tau Poritita ra'a , ua faahiti te Tavini Huiraatira e fa'a'ore maru noa hia te Tute Tōtiare , tera ra i roto i te rurura'a a te mau mero no te 'āpô'ora'a rahi tei tupu i te mahana toru ra , ua ha'apāpū te peretetini Moetai Brotherson , i te taio matamua no 'Ātopa teie tute e tātara roa hia'i , fa'aotira'a teie e fa'atupu i te uiuira'a i roto i to te pae Patoi

E fa’a’ore hia te tute tōtiare i te tai’o mahana mātāmua no ‘Ātopa i muri nei , te ‘ōpuara’a ture teie i tu’u hia i te mahana toru ra i roto i te rurura’a a te mau mero ‘āpo’ora’a rahi , ‘ōpuara’a ture e tuatāpapa hia i te ‘āva’e ‘Ātete i muri nei

Terāra , aita teie parau e fa’ahiti mahuta ra i te mana’o ,e fa’a’ore i teie tute tōtiare 1% , te mea ra e māna’ona’o hia ra , te huru fa’anahora’a ra . Inaha i te tau porora’a Poritita no te māi’tira’a faaapira’a i te mau mero ‘āpo’ora’a rahi tei tupu i te ‘āva’e ‘Ēperēra ra , ua faara o Moetahi Brotherson e ‘īriti maru noa hia teie tute tōtiare , penei a’e e rave hia e piti taime . Te mea ra i fa’aro’o hia , e rave hia teie fa’a’orera’a hō’ē noa taime . Te aura’a ia fa’a’ore hia teie Tute Tōtiare hoe taime , e mono hia ānei ? inaha te faufa’a e ô ra i roto ‘āfata autae’aera’a i te fare turutaa tei nia i te faito 8 haere atu 9 miriā

I roto i te rurura’a ‘āpo’ora’a rahi , ua tuu atoa te tia no te Tapura Huiraatira o Tepuaraurii Teriitahi i te hoe uira’a i te peretetini no Porinetia , i nia i te mau tauturu no te mau Pu i tā’amu hia i te mau oire , inaha rahi te mau parau i fa’aro’oro’o hia mai roto mai i te faatere raa fenua . I te reo e Tepuaraurii Teriitahi , e mau parau noa teie , aita ra te tāpura faufa’a e ‘āpe’e ra .

Te na’o atoa ra o Tepuaraurii Teriitahi , te hinaaro ra te hau fenua e ha’amara’a te tapura faufa’a i roto i te afata a te FIP ,ia naea hia i nia ite faito 25%  » E afata teie e tauturu ra i te mau oire « . Eaha te otia ? Inaha ia ha’amara’a ana’e hia 8 taio no teie tauturu , te aura’a e 8 miria ia o te tuu hia i roto i te afata a te FIP , nahea te hau fenua i te fa’atītīaifaro teie tuhaa moni i roto i te tapura faufa’a a Porinetia ? . E aita i maoro ae nei ua fa’ara atoa na « Te Peretetini no Porinetia  » ia faahoi hia te mana no te tia’aura’a i te mau pehu utuafare i roto i te rima o te hau fenua , inaha e mana teie i amo hia ra ete Oire ; ete tapura faufa’a no te amo raa i teie mana no ta tia’aura’a i te mau pehu tei nia i te faito 4 Miria . Nahea outou i te amo i teie tapura faufaa ?

Te na’o atoa ra o Tepuaraurii Teriitahi , ia numera ana’e hia teie mau tapura faufa’a ,8 miria hau e tuu hia i roto i te afata a te FIP , 9 miria e faaore hia i roto i te Tute Totiare , 4 miria no te tia’aura’a i te pehu ,ia amui ana’e hia , tei nia i te faito 21 miria e titau hia i te hau fenua e haere e imi . E tapura faufa’a rahi teie , te aura’a , ua piri ite 20% te moni tute , haere i hea e tii ai , No te tapura Huiraatira titau hia i te peretetini no Porinetia e feruri oioi i mua i te mau ohipa e tupu

E i mua i teie mau uiuira’a , eaha te mau rave’a no te tape’a ia ‘aifāito noa te tapura faufa’a a porinetia , Aita te Peretetini i fa’ahōhonu i tona mana’o i nia i teie mau uira’a . Te na’o ra tona manao , te mea ta matou i parau , e rave hia te reira , e ua ha’amata matou i te rave i te reira

Ei fa’ahamana’ora’a ia tatou , ua ha’amau hia teie Tute Totiare i te mahana mātāmua no ‘Ēperēra 2022 raro ae ite fa’aterera’a tahito a Edouard Fritch no te pa’epa’e i te afata pauru tōtiare i te fare turutaa tei apoo . Terāra na roto i teie tute totiare , ua mara’a atoa te moni hoo o te orara’a , mai te moni ho’o o te mā’a i te fenua nei

Dernières news

Activer le son Couper le son