Piri i te 200 miriā te tāpura ha’amāu’ara’a a te Hau Nui i Pōrīnetia Farāni nei.

Publié le

Mai te mau matahiti ato'a, 'ua fa'a'ite mai te Hau Nui i tāna mau ha'amau'ara'a i Pōrīnetia Farāni nei. 'Ua ha'apāpū te Tomitera teitei, Eric Spitz, piri i te 200 miriā tā te Hau Nui i fa'a'ohipa i te fenua nei i te matahiti 2022.

Piahia i te 06/07/2023 à 15:50 - Fa’arava’ihia i te 06/07/2023 à 15:50

Mai te mau matahiti ato'a, 'ua fa'a'ite mai te Hau Nui i tāna mau ha'amau'ara'a i Pōrīnetia Farāni nei. 'Ua ha'apāpū te Tomitera teitei, Eric Spitz, piri i te 200 miriā tā te Hau Nui i fa'a'ohipa i te fenua nei i te matahiti 2022.

Ua mara’a te tāpura ha’amāu’ara’a a te Hau Nui nā Pōrīnetia i teie matahiti i ni’a i te fāito 6 miriā , ‘ia fa’aauhia ite matahiti 2021 ra.

I mua i te mau parau tia ‘ore i fa’aro’o-noa-hia na , ‘ua ha’apāpū te Tōmitēra teitei e ‘aita te Hau Nui e ‘imi ra te faufa’a i Pōrīnetia nei, ‘aita oia e fāna’o ra i te tute nō te tauraa manureva , ‘aita ato’a e fāna’o ra i te tute nō te mau pe’e’utari e maurere nei nā ni’a a’e i te fenua nei. Te mea pāpū ra , terā ia vai tā’amura’a e vai ra i rotopū i te Hau nui e te Hau fenua.

I roto i teie tāpura ha’amāu’ara’a 199 miriā no te matahiti 2022, 51% i fa’ata’ahia nō te mau ‘ōpuara’a a te hau fenua, e 42% no te mau terera’a ‘ohipa a te hau nui.

Nō te tōmitēra teitei, ‘e’ita e tano i te fa’ata’aē i te Hau Fenua e te Hau Nui, ‘ia rohi ‘amui ra ia ti’a ai. Inaha 84,6 miriā i roto i te tāpura ha’amāu’ara’a fa’ata’ahia nō te ‘aufau i te mau rave ‘ohipa a te Hau Nui, e 80% ‘o teie mau rave ‘ohipa e mau tamari’i ana’e ia nō te fenua nei.

A ta’a noa atu te reira, te vai ato’a ra te tahi tuha’a  moni tā te Hau Nui i fa’ata’a nō te tauturu i te mau ‘oire, e hau i te 100 miriā fa’ata’ahia nō te mau ‘ōpuara’a a te Hau fenua, mai te pa’epa’era’a i te parau no te ea, te ha’api’ira’a e te mau patura’a rarahi.

Hō’ē hi’ora’a, te tuha’a moni i fa’ata’ahia nō te parurura’a, e fa’a’ohipahia nō te ‘arora’a e nō te pārurura’a i te mau ‘ohipa ‘ī’ino, āraira’a i te mau ‘ati pohe i ni’a i te porōmu e i te mata’ēra’a i te mau raerae e te mau māhū ( LGBTQ).

‘Ua ha’apāpū ato’a te tōmitēra teitei, te fifi rahi i Pōrīnetia nei, oia ho’i te rā’au ta’ero, inaha 24 tauatini tumu pakalolo e 22,5 kiro rā’au ta’ero ice tei haruhia i te matahiti 2022 ra.

Are’a i mua i te parau nō te tauiuira’a ‘o te huru ‘o te reva, 17 fare nō te pāruru i te huiraatira e ora ra i ni’a i te mau motu ha’eha’a, i te vero mata’i e te miti fa’a’ī, mau patura’a e tūra’ī-roa-hia i te matahiti 2025.

Māoti te tauturu a te Hau Nui i mahuta vave ai te ‘imira’a faufaa i te fenua nei

‘Aita te Tōmitēra teitei i huna I tōna mana’o i mu’a i te mau tauturu e ni’ini’ihia mai ra e te Hau Nui, inaha māoti teie mau tauturu i mahuta ‘oi’oi ai te ‘imira’a faufa’a i te fenua nei. ‘Ua tata’i piti te numera ia fa’aaū-ana’e-hia i te mau numera no te matahiti 2019 ra , i roto ihoa ra i te tuha’a nō te fa’ariira’a manihini e te fa’atupura’a ‘ohipa.

E ‘ia fa’ahitihia te parau nō te fa’ahotura’a i te imira’a faufaa i Pōrīnetia nei, ‘ua fa’ata’a te Hau Nui 4,2 miriā ha’amāmāra’a tute nō te tauturu i te mau taiete nō te fenua nei, e te ‘ohipa ato’a ra oia nō te fa’atupura’a ‘ohipa i te fenua nei mā te tu’u ato’a i te tahi tuha’a moni i roto i te pū RSMA.

‘Ua ha’apāpū fa’ahou te Tōmītera teitei ‘e’ita te tāpura ha’amāu’ara’a nō teie matahiti 2023 e fa’atopahi’a e riro rā i te ha’amara’ahi’a, inaha e ō ato’a mai te tūha’a moni parauhia « Fonds Macron » e 7 miriā no te pa’epa’e i te mau ito ‘āpī nō te pāruru i te arutaimāreva.

Ha’amā’uara’a a te Hau Nui i Porinetia Farāni i te matahiti 2022 (Numera piha ‘ohipa a te Tomitera teitei)

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a