‘Ūputa matara i te pū mā’imira’a IFREMER

Publié le

Piahia i te 31/05/2024 à 11:20 - Fa’arava’ihia i te 31/05/2024 à 11:20

1984-2024, 40 matahiti tō te pū IFREMER. Ha’amauhia nō te rave i te mau mā’imira’a i ni’a i te moana e tōna raura’a. Te tumu ia te fa’aterera’a i mana’o ai e ‘īriti te pū i te tā’ato’ara’a i te 7 ‘e te 8 nō tiunu mai te hora 8 i te po’ipo’i e tae atu i te hora 3 i te tahara’a mahana, ‘i Vaira’o.

Taime nō te mau tamari’i ‘e te mau ta’ata pa’āri i te haere atu e māta’ita’i, e uiui ato’a i ni’a i te mau mā’imira’a e ravehia ra e te mau ‘aivana’a. Nō teie nei ‘ōro’a, e piti hōho’a tei pēnihia e te mau pīahi nō te ha’api’ira’a tuarua nō Taravao.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son