Te rama ‘i Tahiti : tōna terera’a i te 13 nō tiunu

Publié le

Piahia i te 06/06/2024 à 16:46 - Fa’arava’ihia i te 06/06/2024 à 16:46

E ha’amata te tere o te rama i te ‘ōutu Fare Mahora ‘i Teahupo’o, te mata’eina’a i reira e tupu ai te mau tata’ura’a hōrue nō te heiva tū’aro. E hope teie tere i te tahua Tō’atā. I reira nā te rama e fa’a’ama i te ahi nui i te topara’a mahana.

E taupupū te terera’a pere’o’o. Hō’ē mahana hou te fa’ahorora’a o te rama, i te mahana toru 12 nō tiunu, e ‘ōpanihia te mau tāpe’ara’a ‘e ‘aore rā terera’a pere’o’o i te mau vāhi e nā reira atu te rama, 5 kirometera i te atea, i ni’a i te fenua ‘e te tai. Matara fa’ahou ‘ia ma’iri te rama.

Teie te mau ha’amāramaramara’a ato’a nō te tere o te rama.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son